Gå til hovedindhold
79

Dette jobopslag er udløbet

Brandberedskabschef i Kommune Qeqertalik

Har du lyst til ledelse? Brænder du for at skabe udvikling? – og har du samtidig forståelse for vigtigheden af at den daglige drift kører optimalt?

Så er stillingen som Brandberedskabschef i Kommune Qeqertalik, måske noget for dig.

Kommune Qeqertalik søger en Brandberedskabschef, der har sæde i Aasiaat, til besættelse snarest efter ansøgningsfrist eller efter nærmere aftale.

Dine kvalifikationer:
-  Uddannelse som indsatsleder.
-  Brandteknisk Byggesagsbehandling, fordelagtig, dog ingen betingelse.
-  Solid viden og erfaring med det grønlandske beredskabsområde.
-  Erfaring med relevante faglige/administrative IT-systemer.
-  Godt kendskab til love og regler indenfor eget område.
-  Samarbejdsorienteret og i stand til at bevare overblikket i pressede situationer og der lægges lige så stor vægt på faglige kvalifikationer som på de menneskelige egenskaber.
-  Har gyldigt kørekort

Stillingens ansvars- og kompetenceforhold:
-  Ansvar for redningsberedskab i Hele Kommune Qeqertalik
-  Mandskabsnormering: ca. 150 brandmænd
-  Ansvar for tilrettelæggelse af egne opgaver.
-  Personaleansvar, herunder opfølgning med henblik på sygefravær, ferieplanlægning mv.

Du vil bl.a. få ansvar og opgaver for følgende områder:
-  Daglig ledelse af det samordnede redningsberedskab, herunder den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested, jf. redningsberedskabs-lovens § 7.
-  Udarbejdelse af fælles beredskabsplan for det overordnede redningsberedskab, herunder ajourføring af planen for alarmering af rednings-beredskabet. Mødeplaner for udrykning til virksomheder, bygninger m.v., der kan indebærer risiko i tilfælde af brand, jf. redningsberedskabslovens § 21.
-  Indsættelse af redningsberedskabet i samarbejde med politiet.
-  Uddannelse af personel til det samordnede redningsberedskab i overensstemmelse med gældende uddannelsesbestemmelser.
-  Brandteknisk Byggesagsbehandling, hvis andet ikke er aftalt.
-  Brandsyn jf. redningsberedskabslovens § 29.
-  Øvelser herunder årlige instruktioner af medarbejdere i kommunens institutioner.
-  Drift og vedligeholdelse af det samordnede redningsberedskabs bygninger, herunder kommunale kommandocentraler og øvelsesanlæg, redningsberedskabets materiel m.v..
-  Deltagelse i ibrugtagningstilladelser.
-  Ansvar for drift og vedligeholdelse af brandslukningsmateriel m.m..
-  Forebyggende aktiviteter.
-  Løsning af Ad Hoc opgaver

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller i hotellejligheder.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Brandberedskabschef, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være i hænde inden fristens udløb den 15. december 2017.  

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Hans Peter Poulsen email hanspeter@komkom.gl, mobil 48 24 73 eller Hans Jørgen Mørch email hans_joergen@tumi-consulting.com mobil 58 27 10.

Sådan søger du:
Ansøgningen sendes, via link K2-konsulenter@qeqertalik.gl, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Eller til:

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat