Gå til hovedindhold
78

Dette jobopslag er udløbet

Aasiaat INUA søger 2 Controller til bogholderiet

Aasiaat INUA søger 2 Controllere til Kommune Qeqertalik

Kommune Qeqertalik bogholderiet søger 2 controller til ansættelse pr. 01. februar 2021 eller efter aftale.

Brænder du for offentlig risiko- og økonomistyring og er du en skarp analytiker?

Har du lyst til at arbejde i en ny og ung organisation, hvor ”det plejer vi at gøre” ikke eksisterer?

Kan du lide et godt socialt arbejdsmiljø, hvor man respekterer og hjælper hinanden?

Svarede du ja til et eller flere af de tre spørgsmål, så er du måske én af vores 2 nye controller i INUA.

 

Center for økonomistyring, lønadministration og ledelsesinformation har til opgave at skabe overblik og gennemsigtighed i de økonomiske forhold og prioriteringer gennem budgetlægning opfølgning samt rapportering til udvalg, ledelse og budgetansvarlige.

Konkret har Centeret ansvaret for:

 • tilrettelæggelsen af kommunens risiko- og økonomistyring samt administrationen af det nødvendige datagrundlag
 • lønadministration
 • udarbejdelse af budget, budgetopfølgning og regnskab
 • gennemførelse af økonomiske analyser og mulighedskataloger samt risiko- og økonomiske konsekvensanalyser af forslag til tiltag

Du vil i samarbejde med din kommende kollega skulle arbejde med opgaver af tværgående karakter i tæt samarbejde med, regnskabschefen og løn-administratoren og it-administratoren.

INUA er etableret med det formål at fremme sammenhængskraft og optimere ressourceudnyttelse. Derfor forventer vi, at du er indstillet på at bidrage til dette, i vores nyetableret Kommune Qeqertalik.

Inden for de næste 2 år vil vi skulle indføre nyt økonomisystem i kommunen. Tilrettelæggelse og planlægning af denne opgave er en af de større opgaver, centrene har ansvaret for gennemførelsen af.

 

Hvem er vi?
Opgaverne er spændende og mange i Kommune Qeqertalik. I vores økonomiafdelingen er der højt til loftet med stort fokus på de enkelte institutioner/afdelinger såvel som vores samlede kommune. Vi lægger vægt på et bredt og godt arbejdsfællesskab, med en uformel omgangstone, hvor trivsel og godt humør er vigtigt i det daglige arbejde.

 

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå i:

 • Koordinering af budgetlægning, controlling og analyser
 • Styrkelse af budgetopfølgning i form af større fokus på opnået effekt, herunder også øjne muligheder for effektiviseringer og udarbejdelse af optimeringsforslag.
 • Tilvejebringe og udvikle faciliteter der understøtter fagmiljøerne
 • Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af projekter på socialområdet, der fokuserer på bedre økonomistyring samt effektivisering af administrative rutiner og arbejdsgange på konkrete sagsområder.
 • Sparring i forhold til udvikling og økonomistyring mellem forskellige områder
 • Indgå i et tværgående netværk
 • Mellemkommunale refusioner, takstberegning
 • Bistår med statistisk og økonomisk viden i forbindelse med regnskabsberetninger, årsregnskab og budgetlægning.
 • Økonomisk vejledning og rådgivning til Bychefer, Fagkoordinatorer
 • Deltagelse i projekt – og ad hoc opgaver stillet af INUA`s ledelse

 

Vi forventer du har og kan:

 • Relevant uddannelse
 • Har erfaring med ERP system
 • Robusthed og engageret og selvledende
 • Sans for detaljen uden at miste helheden
 • Godt humør
 • Kan tænke i sammenhænge, du er nytænkende og kan se innovative løsninger på området
 • Arbejde struktureret
 • Samarbejde – også på tværs af faggrænser
 • Du har blik for, hvor du som controller kan gøre forskel
 • Flair for at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Udvikle holdbare løsninger
 • Gode kommunikationsevner, overblik og analytisk styrke
 • God til at indgå i et fællesskab, hvor opgaver og udfordringer løses via sparring med øvrige kollegaer

 

Vi tilbyder dig:
Et alsidigt og udviklende job, hvor du er en aktiv medspiller. Vi lægger stor vægt på gensidig fleksibilitet i forhold til planlægning af opgaverne og arbejdsdagen. Omgangstonen er uformel, og vi stræber efter, at det skal være sjovt og rart at gå på arbejde, selv om vi har travlt. Der er mulighed for stor indflydelse og personlig udvikling.

 

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest.

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig.

Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Controller, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde den 25. januar 2021.

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal ske elektronisk til www.qeqertalik.gl hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte fg. kommunaldirektør Alida C. Rafaelsen. Det kan ske på +299387099 eller alra@qeqertalik.gl

 

Ansøgningsfrist: 26. januar 2021

Søg denne stilling