Gå til hovedindhold
114

Dette jobopslag er udløbet

Økonomidirektør med vicedirektør funktion i Kommune Qeqertalik

Vil du med på en spændende rejse?

Kommune Qeqertalik søger nu en ambitiøs og dynamisk økonomidirektør, der sammen med den øvrige ledelse skal opbygge, videreføre og styrke de igangværende strategiske prioriteter og processer i den nye kommune.

Som økonomidirektør i Kommune Qeqertalik får du det overordnede ansvar for kommunens økonomistyring og bliver øverste leder for Center for økonomistyring, lønadministration og ledelsesinformation og Center for ressourcer (mennesker, IT, bygninger, rullende og sejlende materiel samt indkøb af eksterne ressourcer)

 

Økonomidirektøren er ligeledes vicekommunaldirektør og du referer til administrerende direktør.

 

Den nye økonomidirektørs hovedopgaver er først og fremmest at sikre, at administrerende direktør, borgmester, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse får den rette rådgivning og dermed et kvalificeret beslutningsgrundlag. Derudover indgår i udvikling og etablering af en ny og spændende organisation.

 

Ovenstående skal endvidere kobles til et tydeligt ledelsestalent. Du er derfor dygtig til at bringe det bedste frem i andre. Du er uformel i stilen. Ligesom vi er det, og du trives med at arbejde i en ubureaukratisk, flad organisation. Disse kvaliteter skal du bringe i spil i organisationen. Her skal du arbejde på at skabe yderligere sammenhæng i den nye måde kommunen har organiseret sig på, finde synergierne og i det hele taget være en leder der skaber følgeskab og engagement.

Baggrund

Den 1. januar 2018 blev Qaasuitsup Kommunia delt i to kommuner: Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia. Samme dag tiltrådte overgangsudvalget som kommunalbestyrelse i den nye kommune og fungerer frem til kommunalbestyrelsesvalget i april 2021.

Overgangsudvalget ønsker en dynamisk og fleksibel administration med en kompetent stab, hvor de fire byers og otte bygders kompetencer skal styrkes indenfor byens ansvars- og kompetenceområder.

 

På grund af et stærkt politisk ønske om at styrke erhvervsudviklingen blandt nuværende og nye erhvervsvirksomheder i kommunen, skal der udarbejdes en strategi med det formål at kommunen vækster. Det forventes, at den nye økonomidirektør engagerer sig i denne opgave og tilvejebringer grundlaget for det økonomiske fundament.

 

Som nærmeste rådgiver for den administrerende direktør forventes økonomidirektøren at

 

 • indgå i tæt sparring på alle driftsområder i kommunen
 • sikre en gennemsigtig økonomi i sagsfremstilling og beslutningsoplæg, således at den administrerende direktør kan fremlægge økonomiske konsekvenser, der derved sikrer et økonomisk og administrativt overblik og prioriteringsgrundlag
 • kunne fremlægge økonomiske beregninger og redegøre for problemstillinger på en overskuelig og let forståelig måde

Som leder af det økonomiske område forventes det at

 

 • der hele tiden er fokus på at varetage alle økonomiske processer på en gennemsigtig måde, hvorved fejl og forsinkelser bliver minimeret, hvilket sker via høj inddragelse af de ansatte der har fingrene i driften
 • at udvikle og støtte organisationen til høj grad af selvstændighed indenfor de forskellige fagområder
 • du løser alsidige ledelsesopgaver, også de bløde med samtaler og udvikling af relationer
 • at du via din ledelsesstil får medarbejderne med på den udvikling der er skudt i gang – du leder både udadtil og indadtil

 

 

Dine faglige kvalifikationer

 

 • har formentlig en relevant, økonomisk uddannelsesmæssig baggrund på kandidatniveau, f. eks. cand.merc., cand.merc.aud. eller HD(R)
 • har erfaring eller arbejder i dag i en lignende stilling indenfor økonomi i en kommune eller en større virksomhed
 • kan mestre forandringsledelse og kan fremlægge eksempler fra nuværende praksis
 • mestrer mindst tre sprog: primært grønlandsk og dernæst dansk og engelsk
 • er analytisk anlagt og går efter at finde mønstre i de tilgængelige data for at forbedre den generelle økonomi i kommunens budgetter og kommunen generelt
 • besidder et helhedsorienteret overblik og kan anskue opgaver fra flere perspektiver
 • er eminent til at involvere sine medarbejdere og sparrer med den administrerende direktør og øvrige kolleger og samarbejdapartenere for at sikre en løbende optimering og professionalisering af kommunen 
 • har flair for IT og kan benytte systemer som super bruger

Dine personlige kvalifikationer

 • har høj faglighed koblet på et naturligt ledelsestalent, og kan agere afbalanceret i en kompleks politisk organisation
 • har en naturlig autoritet der skaber relationer og følgeskab
 • formidler komplekse områder og kan gå i en konstruktiv dialog med den øvrige ledelse, medarbejdere, finansieringskilder, analytikere og andre
 • stiller kritiske spørgsmål, er innovativ og har et overblik over kerneområderne for at sikre, kontrollere og følge op på tal og beslutninger. Du sikrer dermed kvaliteten i både finansielle og strategiske beslutninger
 • er proces- og resultatorienteret med et helhedssyn
 • har et godt netværk og et udviklet blik for økonomiske vækstpotentialer for kommunen

 

Vi tilbyder vores kommende økonomidirektør

 • en central lederstilling i kommunens øverste ledelse med et selvstændigt økonomisk ansvar i en spændende og nydannet kommune
 • kort vej til beslutningerne
 • et selvstændigt job i stor udvikling – og en plads i en spændende chefgruppe
 • en afvekslende hverdag med stort fagligt ansvar og indflydelse
 • engagerede og gode kollegaer

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen som økonomidirektør aflønnes på løntrin 39/40. Indplacering er afhængig af ancienniteten. Lønnen følger chef lønaftalerne for kommunerne, hvor lønnen inklusive pension for tiden udgør mellem kr.  945.000 og kr. 1.004.000.

 

Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller i hotellejligheder.

 

Yderligere oplysninger

Kan fås hos Partner, Jan Mørch Pedersen, jan@JOB360.gl eller telefon +299 538708 og/eller nuværende økonomidirektør,  Hans Jørgen Mørch hjmo@qeqertalik.gl eller telefon +299 38 70 03 og/eller administrerende direktør Hans Peter Poulsen hppo@qeqertalik.gl  telefon +299 387002 og hjemmesiden www.qeqertalik.gl

 

Ansøgning

Ansøgningen sendes sammen med CV og vedlagt eksamenspapirer til jan@job360.gl, så den er os i hænde senest den 10. januar 2019. Der afholdes samtaler løbende.

 

Qeqertalik Kommune er en nyoprettet kommune i den sydlige del af Diskobugten. Kommunen består af fire byer og otte bygder, og vores mål er at kommunens arbejde er synligt alle steder. Vores personale skal udvise god service, og vi ønsker at tilpasse det kommunale arbejde i vores grønlandske værdier og kulturelle baggrund. Læs mere om vores nye organisation på: http://www.qeqertalik.gl

Aasiaat ligger på en ø i den sydlige del af Diskobugten. Øen ligger i et stort skærgårdsområde og er kendt for sit fantastiske kajak-farvand, og vores område er desuden det mest populære sted for hvaler i Grønland. Byen er Grønlands femtestørste med cirka 3.100 indbyggere og kommunen har sammenlagt 6.500 indbyggere (eksklusive hvaler og slædehunde).