Gå til hovedindhold
81

Dette jobopslag er udløbet

Kommune Kujalleq søger: Viceskoleinspektør til Nanortallip Atuarfia på særlige åremåls vilkår

Viceskoleinspektørstillingen opslås til besættelse pr. 01. marts 2020 eller nærmere aftale:

 

Kommune Kujalleq, personalet på Nanortallip Atuarfia, elever og ikke mindst forældre ønsker at få en målrettet og visionær vice skoleinspektør, der sammen med resten af ledelsen og skolens øvrige personale formår at løfte skolen og skabe fremgang pædagogisk og resultatmæssigt.

 

Information om Nanortallip atuarfia

 • Der er omkring 170 elever.
 • Der er en normering på 28 lærere.
 • Skolen er opdelt i 3 afdelinger,
 • Lærerne er gode til at samarbejde og tager godt imod nye kolleger.
 • Der er også en stor fælles aula, hvor lærere og elever kan samles.
 • Alle undervisningslokaler har smartboards
 • Alle elever har iPads, som bruges til undervisning.
 • Lærerne bruger lærerintra godt, og forældreintra er indført.
 • Skolen er i gang med en plan for at højne elevernes resultater.

 

 

Vi ønsker en viceskoleinspektør:

 • Der har evnen til at lede, rådgive og vejlede lærerne og føre tilsyn
 • Der har en økonomisk forståelse og kan arbejde med store budgetter
 • Der følger op på målene og kan samarbejde både opad og nedad med respekt for de forskellige grupper i organisationen.
 • Der har evnen til at lede et elevhjem med personalet på elevhjemmet

 

Vi lægger vægt på:

 

 • At du er god til at samarbejde, både med lærerne, øvrige medarbejdere og dine foresatte.
 • At du forstår din rolle som leder og ansvaret, der følger med.
 • At du er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt
 • At du er i stand til at modstå pres i dit daglige arbejde
 • At du er loyal over for dine arbejdsgivere
 • At du behersker grønlandsk og dansk godt, men evnen til at lede har 1. prioritet.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

Hvis du mener du kan indfri disse udfordringer, skal du skrive din ansøgning.

 

Skoleinspektørens nærmeste foresatte er Kommune Kujalleq’s forvaltningschef for skoler, - og daginstitutioner, der har placering i kommunens administration i Nanortalik.

 

Ansættelsesvilkår:

For ansættelsesforholdet gælder Hovedaftale af 28.10. 1998 mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, Overenskomst af 27. august 2014 mellem Naalakkersuisut og IMAK, for lærere i folkeskolen i Grønland m. fl. og Aftale af 16. februar 2007 om ansættelse på særlige åremålsvilkår.

 

Aftale om ansættelse på særlige åremålsvilkår indebærer, at den ansatte og dennes familie efter hver 12 måneders ansættelse ydes en feriefrirejse efter de gældende regler. Desuden ydes et fratrædelsesbeløb på 18.000 kr. pr. ansættelsesår i 1991-niveau, som indsættes i en lukket konto. Fratrædelsesbeløbet udbetales efter ansættelses ophør.

 

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og IMAK, for lærere i folkeskolen i Grønland m.fl., § 7 på løntrin 36 med et særligt tillæg på kr. 60.940,00 årligt.

 

Der vil blive stillet en bolig til rådighed, der betales efter gældende regler. Der kan dog være ventetid på boligen. I tilfælde af ventetid, vil kommunen stille vakantindkvartering til rådighed, hvoraf der betales skat efter gældende regler.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan rettes til ledendeskoleinspektør Vivi Kleist på telefon direkte +299 61 40 10 eller på mail: vikl@kujalleq.gl

Ansøgningen skal indeholdende CV, relevante eksamensbeviser og referencer stiles til

Ansøgningsfristen er 25. februar 2020

 

Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl