Gå til hovedindhold
168

Dette jobopslag er udløbet

Direktør til KNR

Vi søger en innovativ leder som har lyst til at stå i spidsen for et af Grønlands stærkeste medier. Som KNRs nye direktør vil du have det overordnede ansvar for KNRs daglige drift, økonomi, strategi og udvikling. Vi søger en stærk visionær kommunikator, som kan motivere 97 dygtige medarbejdere og som vil være med til at sikre synlighed og samarbejde til hele organisationen, bestyrelse og samarbejdspartnere.

Som direktør for KNR radio, tv og web skal du sammen med den øvrige ledelsen sikre den strategiske udvikling af KNR og at KNRs indhold har afsæt i brugernes behov. Du skal derfor være nysgerrig over for nye tendenser og sikre, at KNR kan indfri sine public service ambitioner og forpligtelser med et solidt afsæt i brugernes behov og udviklingstendenser i mediemarkedet. Som person trives du med at gå forrest og kan begå dig på alle niveauer.

Du vil have direkte reference til bestyrelsen i KNR.

Vi forestiller os

Du har indsigt og interesse i medier, grønlandsk kultur og samfundsforhold, herunder politiske beslutningsprocesser. Du er som person nysgerrig, innovativ og går gerne forrest i forhold til forandringer. Du har ledelseserfaring og er god til at motivere og udvikle dine medarbejdere. Hvis du har en journalistisk baggrund og indsigt i mediebranchen vil det være en fordel men ikke et krav.

  • Kendskab til grønlandsk kultur og samfund
  • Sproglige kompetencer inden for grønlandsk, engelsk og dansk
  • Ledelsesprofil, der kan favne en bred gruppe af fagligt dygtige medarbejdere
  • Strategisk mindset, visionær og evner at omsætte ideer i praksis
  • Har erfaring med ledelse af forandringsprocesser med mange interessenter
  • Har let ved at tale og samarbejde med andre, er proaktiv og forretnings – og udviklingsorienteret

§  Det vil være en fordel med viden og erfaring inden for mediebranchen

 

Hvem er KNR

Kalaallit Nunaata Radioa er en selvstændig offentligt financieret institution grundlagt i 1958, som er forpligtet til at udsende radio og TV-programmer, der omfatter nyhedsformidling, oplysning, underholdning og kunst.

KNR ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og en direktør.

 

 

KNR's tjenester

KNR sender landsdækkende tv på KNR1. Når der er sammenfald af samtidig udsendelse benyttes KNR2, hvor også Inatsisartut's samlinger sendes.

På TV tilbydes også programguide (EPG), tekst-tv (TTV) samt sprogversion på udvalgte udsendelser.

KNR udsender radio godt og vel 24 timer i døgnet på FM.

KNR formidler information på internettet på sin hjemmeside knr.gl og på de sociale medier; YouTube, Facebook og Twitter.

 

 

Vi tilbyder

 

Udover et spændende selvstændigt, afvekslende og højt priofileret job med mange udfordringer og udviklingsmuligheder både fagligt og personligt:

 

Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 39/40.

 

Lønnen  med faste løndele i LR 39 udgør pr. 1. april 2022 månedligt Kr. 80.073 og årligt Kr. 960.875, en nettoløn uden arbejdsgivers pensionsindbetaling.  (april 2022 løn fordi vi ikke er færdige med forhandlinger på området.)

 

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

 

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

 

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

 

Ansøgningsfrist: 30. maj 2023

   

Interesseret?
 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Dorthe Flies fra Flies HR på mobil +299583117 eller dorthe@flieshr.dk.

 

Flies HR varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler.

 

Såfremt du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand i KNR Mette Steenholdt på mail mette@isuma.gl

Vi glæder os til at høre fra dig.

Du finder yderligere information om KNR på  www.knr.gl

 https://knr.gl/da/ans%C3%B8g-denne-stilling?VID=07-23