Gå til hovedindhold
136

Dette jobopslag er udløbet

Retten i Grønland søger retssekretær – evt. som afdelingsleder - til fast eller midlertidig ansættelse ved retsafdelingens sekretariat

Lider du af udlængsel og har du brug for at skifte de faste rammer ud med en ny og spændende hverdag?

Grønlands domstole
Retten i Grønland er en del af de danske domstole og er indplaceret under Domstolsstyrelsen med virke i et geografisk område, der dækker hele Grønland.

Grønlands domstole i 1. instans består af 4 kredsretter og Retten i Grønland, der er sideordnede retter. Sagerne er fordelt mellem retterne således, at Retten i Grønland navnlig behandler sager med professionelle aktører, som f.eks. civile sager, insolvensskiftesager og tvangsauktioner over fast ejendom. Kredsretterne behandler borgernære sager som f.eks. udlægssager, kriminalsager og dødsboskiftesager. Ved Retten i Grønland henhører desuden tinglysning af rettigheder over fast ejendom i Grønland.

Retsafdelingen ved Retten i Grønland
Retsafdelingen ved Retten i Grønland, der har tingsted i Nuuk, består for tiden af en dommer, en funktionschef, to fuldmægtige og et sekretariat med tre sekretærer. Hertil kommer tinglysningsafdelingen, hvor der er yderligere to ansatte sagsbehandlere.

Ansættelsesstedet vil være i Nuuk.

Om dig:
Du kan f.eks. have en baggrund som retssekretær ved et andet embede, hvorfra du kan have erfaring som specialist inden for bestemte områder (civilret, fogedret og skifteret) og eventuelt også ledelseserfaring.

For den rette kandidat, vil der være mulighed for at blive ansat med funktion som afdelingsleder. Herved vil du foruden arbejde med afdelingens sagsbehandling få mulighed for sammen med funktionschefen at deltage i den daglige ledelse af sekretariatet og de to ansatte i tinglysningsafdelingen.

 Du kan blandt få til opgave at:

  • Tilrettelægge arbejdet ved at sikre passende bemanding og optimal ressourceudnyttelse
  • Sikre målopfyldelse, høj produktivitet og høj kvalitet i opgaveløsningen
  • Bidrage med din specialistviden, f.eks. i brug af Civilsystemet eller dødsboskiftebehandling
  • Generel sagsbehandling

Du vil opleve, at du skal spænde bredt fagligt, og at der opstår forskelligartede både administrative og faglige udfordringer, hvor løsningen ikke er givet på forhånd.

Din motivation for at søge stillingen
Din motivation for at søge stillingen kan fx. være at prøve kræfter med retssekretærarbejde og evt. ledelse i et felt, hvor alle skal spænde fagligt bredt og få erfaring (og succes) med at deltage i udviklingen af Grønlands domstole i 1. instans. Denne motivation kan suppleres af lyst til at bo i Grønland i en periode og benytte de særlige muligheder, som landet kan tilbyde ­– fx friluftsliv, jagt, sejlads, skiløb, snescooterkørsel mv. – og som man ikke kan finde ved en ansættelse i Danmark.

Vi ved, at det kan være en stor beslutning at søge en stilling langt fra de kendte rammer. Du kan selvfølgelig tage en eventuel familie med, og vi vil gøre vores til, at du og din familie får de bedste forudsætninger for at falde til så hurtigt som muligt.

Fast eller midlertidig ansættelse?
For at sikre det størst mulige ansøgerfelt opslås stillingen både til fast og midlertidig besættelse. Under hensyn til en samlet vurdering af ansøgernes kvalifikationer, vil det blive foretrukket, at stillingen besættes fast og ellers midlertidigt så længe som muligt.

Hvis du søger stillingen som en midlertidig ansættelse, bedes du angive dette og hvor længe, du forventer, at den midlertidige ansættelse kan vare. Hvis du er ansat ved domstolene, må du selv afklare eventuelle vilkår om tilbagegangsret til dit embede.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst med HK/Stat eller SIK.

Du vil få anvist en passende personalebolig (lejlighed), der også kan rumme en eventuel familie.

Mærker du rejselysten?
Retssekretær Niels Erik Nielsen ved Vestre Landsret er midlertidigt udstationeret som retssekretær ved retsafdelingen ved Retten i Grønland i første halvår af 2022, og han vil gerne dele erfaringer fra sit ophold med interesserede ansøgere til stillingen. Henvendelse til Niels Erik Nielsen kan ske på neni@domstol.gl og direkte nummer (+299) 36 38 06.

Spørgsmål kan også rettes til dommer Jakob Julskjær på (+299) 58 11 51 (husk 4 timers tidsforskel - når klokken er 12:00 i Danmark, er klokken 08:00 i Nuuk).

Stillingen ønskes besat fra 1. august 2022 eller snarest muligt derefter.

Ansøgningsfristen er 16. juni 2022.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Stillingen søges online via vores rekrutteringssystem ved at trykke på linket nedenfor.

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=156803&DepartmentId=9630&SkipAdvertisement=true

Læs mere om kredsretterne og Retten i Grønland her eller på www.domstol.dk/gronland