Gå til hovedindhold
114

Dette jobopslag er udløbet

Retssekretær til Qaasuitsoq Kredsret

Vil du bidrage til ret og retfærdighed i Grønland?

 

 

Som retssekretær ved Grønlands Domstole løser du en vigtig opgave med at tilrettelægge retssager og bidrage til deres gennemførelse. Dermed er du med til at sikre en retfærdig rettergang og fortsat tillid til domstolene.    

 

Stillingen hører under Grønlands Domstole med fast tjenestested ved Qaasuitsoq Kredsret i Ilulissat.

 

Qaasuitsoq Kredsret er en lille, fasttømret enhed med 3 dommere, 8 retssekretærer, en infomedarbejder og en tolk.

 

Qaasuitsoq Kredsret betjener også borgerne ved vores bitingsteder i Avannaata Kommunia og Kommune Qeqertalik. Der vil derfor være noget rejseaktivitet forbundet med stillingen.

 

Dine arbejdsopgaver:
Som retssekretær i kredsretten skal du være med til at behandle forskellige typer af retssager, og herunder bistå med vejledning af borgere, der henvender sig i kredsretten for at anlægge en sag.

 

Sagsbehandlingen vil primært omfatte oprettelse af sager, indkaldelse af parter og ekspedition af post. Herudover vil du skulle besvare skriftlige og telefoniske henvendelser fra parter og borgere

 

Vi tilbyder et selvstændigt, afvekslende og udviklende arbejde på en arbejdsplads med gode muligheder for uddannelse.

 

Du vil få en grundig oplæring i forskellige typer af sager.

 

Vi forventer, at du:

  • Er kontoruddannet, gerne TNI eller lignende
  • Kan arbejde selvstændigt og bevare overblikket også i travle perioder
  • Er stabil og omhyggelig
  • Er fleksibel
  • Har gode samarbejdsevner
  • Er dobbeltsproget
  • Er villig til at yde en ekstra arbejdsindsats

 

Vores krav til dig:
Det er en forudsætning for, at vi kan ansætte dig, at du opfylder vores høje krav til anseelse og adfærd. Vi skal derfor kunne indhente en tilfredsstillende, fuldstændig straffeattest på dig.

 

Løn- og ansættelsesvilkår
Lønnen fastsættes efter gældende overenskomst mellem SIK og staten for kontorpersonale, eller overenskomst for HK-tilkaldte kontorfunktionærer. Ansøgere, der allerede er tjenestemænd, kan eventuelt tilbydes fortsat ansættelse på tjenestemandsvilkår. Til dobbeltsprogede medarbejdere kan der ydes et tolketillæg på 900 kr. om måneden. Herudover vil der evt. være mulighed for et personligt tillæg.

 

Hvis du kommer udefra, yder vi tiltrædelsesrejse og bohaveflytning i henhold til overenskomstens bestemmelser, ligesom du kan anvises bolig, som du skal betale husleje m.v. for efter gældende regler.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos administrerende kredsdommer Eleonora Steenholdt Mørch på tlf. 36 38 50 eller på est@domstol.gl

 

Ansøgning
Du skal sende din ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse og kopi af eksamensbeviser og andet relevant materiale til os, så vi har den senest mandag den 14. januar 2019, kl. 12.00.

 

Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 17. januar 2019. Vi anvender selvfølgelig videokonferenceudstyr, hvis du bor uden for Ilulissat.

 

Ansøgningen sendes via mail til administrationsafdelingen på post.administration@domstol.gl