Gå til hovedindhold
164

Dette jobopslag er udløbet

Patientrådgivere til Dommeren ved Retten i Grønland

Dommeren ved Retten i Grønland søger et antal patientrådgivere til tiltrædelse snarest.

 

Hvis en psykisk syg udsættes for tvang, skal han have tildelt en patientrådgiver. Det følger af § 32 i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Et tvangsindgreb kan være tvangsindlæggelse, frihedsberøvelse eller behandling under tvang.

 

Kunne du tænke dig at være den, der besøger og rådgiver en psykisk syg patient?

 

Din rolle som patientrådgiver er at træde til f.eks.:

  • hvis en patient ikke vil være indlagt og lægen beslutter, at patienten er for syg til at blive udskrevet,
  • hvis lægen beslutter at behandle en patient med medicin og patienten ikke vil have medicin,
  • hvis en patient er lagt i bælte,
  • eller andre lignende situationer, hvor en patient er udsat for tvang.

 

Du ansættes i en deltidsstilling uden fast timetal og uden fast mødetid. Når vi tilkalder dig, så skal du besøge patienten inden 24 timer efter at tvangen er iværksat og derefter mindst én gang om ugen. Et besøg varer mellem 15 - 60 minutter.

 

Vi tilbyder dig oplæring i arbejdet som patientrådgiver samt løbende supervision og sparring omkring arbejdet som patientrådgiver og udfordringer i forbindelse med dette. Lønnen afhænger af, hvor mange dage tvangen opretholdes.

 

Du kan søge stillingen, hvis du har bopæl i Nuuk og ikke er ansat på Dronning Ingrids Hospitals psykiatriske afdeling. Det er en fordel, hvis du har social, sundhedsmæssig, pædagogisk eller lignende erfaring, men det er ikke et krav. Det er også en fordel, hvis du er dobbeltsproget. Alle med interesse for området opfordres til at søge stillingen.

 

Hvis du vil høre mere om stillingen kan du kontakte den psykiatriske afdeling ved Ann Kjeldsen på telefon 54 75 16.

 

Ansøgning

Du skal sende din ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse til os, så vi har den senest mandag den 4. marts 2019.

 

Vi forventer at afholde samtaler i løbet af uge 12 og en eventuel ansættelse forventes at ske primo april 2019. Oplæringskursus bliver afholdt over 2 dage i maj 2019, hvor det forventes, at ansøgeren kan deltage ca. 8 timer pr. dag i dagstimerne.

 

Ansøgningen sendes via mail til Dommeren ved Retten i Grønland på post.rig@domstol.gl, med emne ”Patientrådgiver.”

 

Der vil i forbindelse med ansøgning til hvervet blive indhentet en straffeattest (en fuldstændig udskrift af kriminalregisteret).