Gå til hovedindhold
164

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Domstole søger nye tolke

Vi har travlt på tolkekontoret og søger derfor erfarne tolke som kan bistå kredsretterne, Retten i Grønland og Grønlands Landsret med tolkeopgaver.

 

Som tolk ved Grønlands Domstole løser du en vigtig opgave ved at sørge for, at alle aktører i retssagerne forstår hinanden. Dermed er du med til at sikre en retfærdig rettergang og fortsat tillid til domstolene.

 

Stillingen hører under Grønlands Domstoles tolketjeneste med placering i Nuuk.

 

Dine arbejdsopgaver:
Tolketjenesten bistår kredsretterne, Retten i Grønland samt Grønlands Landsret med oversættelsesopgaver i alle sagstyper. Du vil få et indgående kendskab til de mange forskellige sager, som bliver behandlet ved Grønlands Domstole.

 

Du skal være med til at sikre, at såvel mundtlig tolkning som skriftlige oversættelser er af højeste standard og kvalitet.

 

Når du ikke deltager ved retsmøder, arbejder du med skriftlig oversættelse af rets- og domsbøger eller bilag.

 

Vi anvender simultantolkning i vid udstrækning, men også dialogtolkning. Under retsmøderne vil du som tolk som oftest være til stede i retslokalet. Du vil dog også komme til at tolke via televideo fra din arbejdsplads, eller via telefon.

 

Vi forventer, at du:
·      Er uddannet tolk, evt. cand. mag. eller BA i grønlandsk sprog.
·      Har fremragende kundskaber i grønlandsk, dansk og gerne engelsk
·      Har en god hørelse og er hurtig til at opfatte, hvad der bliver sagt
·      Har erfaring med at simultantolke
·      Er god til at strukturere dine dokumentversioner i Word og holde orden i øvrige IT-værktøjer
·      Er fleksibel og kan deltage i tjenesterejser med dommere og retssekretærer
·      Har gode samarbejdsevner
·      Er mødestabil og loyal – både overfor kolleger, men også overfor den tavshedspligt, som gælder i jobbet
·      Er villig til at yde en ekstra arbejdsindsats, når retsmøder trækker ud, eller der ligger mange domme til oversættelse
·      Kan arbejde selvstændigt og bevare overblikket også i travle perioder

 

Er du interesseret?
Du skal sende din ansøgning til Retten i Grønland via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på dette link:

 

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=159029&DepartmentId=7220&SkipAdvertisement=true

 

Vi forventer, at du i din ansøgning skriver om din motivation for at søge stillingen, din uddannelsesbaggrund og tidligere ansættelser.

 

CV, kopi af eksamensbeviser og andet relevant materiale skal uploades sammen med din ansøgning.

 

Vi skal have modtaget din ansøgning senest mandag den 5. september 2022.

 

Vi forventer at holde samtaler i uge 36. For ansøgere, som ikke er bosiddende i Nuuk, vil der være mulighed for at deltage i en ansættelsessamtale via televideo. Stillingen er til besættelse snarest eller efter aftale.

 

Ansøgere som indkaldes til samtale, må forvente at skulle gennemføre en mindre skriftlig test af deres evner som oversætter.

 

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst med SIK. Hvis du kommer fra en anden by end Nuuk, betaler vi tiltrædelsesrejse og bohaveflytning efter overenskomstens bestemmelser.

 

Vi kan også anvise bolig, som du skal betale husleje mv. for efter de gældende regler.

 

Vi vil i forbindelse med ansættelsesproceduren med dit samtykke indhente udskrift af kriminalregisteret.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos cheftolk Kaja Grønvold på tlf. 36 39 82 eller på kgh@domstol.gl  

 

 

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingerne uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv. 

 

 

Grønlands Domstole består af Grønlands Landsret, Retten i Grønland og kredsretterne. Grønlands Landsret behandler udelukkende ankesager fra kredsretterne og Retten i Grønland. Retten i Grønland behandler de sager, som ved lov eller Inatsisartuts lov er henlagt til denne domstol som 1. instans samt de sager, som er henvist fra kredsretterne. Retten i Grønland forestår endvidere undervisning og vejledning af kredsdommerne og kredsretternes medarbejdere, ligesom den gennem sin administrationsafdeling servicerer Grønlands Domstole. Kredsretterne er organiseret i 4 retskredse med hovedkontor i Ilulissat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq. Grønlands Domstole beskæftiger ca. 80 medarbejdere.