Gå til hovedindhold
81

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag To tolke til Grønlands Domstole søges

Vil du medvirke til ret og retfærdighed i Grønland?

 

 

Som tolk ved Grønlands Domstole løser du en vigtig opgave ved at sørge for, at alle aktører i retssagerne forstår hinanden. Dermed er du med til at sikre en retfærdig rettergang og fortsat tillid til domstolene.

 

Stillingen hører under Grønlands Domstoles tolketjeneste med placering i Nuuk. Der vil efter omstændighederne være mulighed for at blive placeret ved en af kredsretterne i Ilulissat, Sisimiut eller Qaqortoq.

 

Tolketjenesten er en lille, fasttømret enhed som med fuld bemanding udgøres af 5 tolke og cheftolken

 

Dine arbejdsopgaver:

Tolketjenesten bistår kredsretterne, Retten i Grønland samt Grønlands Landsret med oversættelsesopgaver i alle sagstyper. Du vil få et indgående kendskab til de mange forskellige sager, som bliver behandlet ved Grønlands Domstole.

 

Du skal være med til at sikre, at såvel mundtlig tolkning som skriftlige oversættelser er af højeste standard og kvalitet.

 

Når du ikke deltager ved retsmøder, arbejder du med skriftlig oversættelse af rets- og domsbøger eller bilag.

 

Vi anvender simultantolkning i vid udstrækning, men også dialogtolkning. Under retsmøderne vil du som tolk som oftest være til stede i retslokalet. Du vil dog også komme til at tolke via televideo fra din arbejdsplads, eller via telefon.

 

Vi forventer, at du:

  • Er uddannet tolk, evt. cand. mag. eller BA i grønlandsk sprog
  • Har fremragende kundskaber i grønlandsk, dansk og gerne engelsk
  • Har en god hørelse og er hurtig til at opfatte, hvad der bliver sagt
  • Har erfaring med at simultantolke
  • Er god til at strukturere dine dokumentversioner i Word og holde orden i øvrige IT-værktøjer
  • Er fleksibel og kan deltage i tjenesterejser med dommere og retssekretærer
  • Har gode samarbejdsevner
  • Er mødestabil og loyal – både overfor kolleger, men også overfor den tavshedspligt, som gælder i jobbet
  • Er villig til at yde en ekstra arbejdsindsats, når retsmøder trækker ud, eller der ligger mange domme til oversættelse
  • Kan arbejde selvstændigt og bevare overblikket også i travle perioder

 

Vores krav til dig:

Det er en forudsætning for, at vi kan ansætte dig, at du opfylder vores høje krav til anseelse og adfærd. Vi skal derfor kunne indhente en tilfredsstillende, fuldstændig straffeattest på dig.

 

Ansøgere som indkaldes til samtale, må forvente at skulle gennemføre en mindre skriftlig test af deres evner som oversætter.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

følger gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre, Finansministeriet og SIK for tolke samt protokollat til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og SIK for tolke. Hvis du allerede er tjenestemænd, kan vi eventuelt tilbyde dig fortsat ansættelse på tjenestemandsvilkår.

 

Hvis du kommer udefra, yder vi tiltrædelsesrejse og bohaveflytning i henhold til overenskomstens bestemmelser, ligesom du kan anvises bolig, som du skal betale husleje m.v. for efter gældende regler.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos cheftolk Kaja Grønvold på tlf. 36 39 82 eller på kgh@domstol.gl  

 

Ansøgning

Du skal sende din ansøgning til Retten i Grønland via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på dette link: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=129607&DepartmentId=7220&MediaId=3049

 

Vi forventer, at du i din ansøgning skriver om din motivation for at søge stillingen, din uddannelsesbaggrund og tidligere ansættelser.

 

CV, kopi af eksamensbeviser og andet relevant materiale skal uploades sammen med din ansøgning.

 

Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 20. februar 2020, kl. 12.00.

 

Ansættelsesproces

Vi holder samtaler i uge 9 i retsbygningen i Nuuk.

 

For ansøgere som ikke er bosiddende i Nuuk, vil der være mulighed for at deltage i en ansættelsessamtale via televideo.

 

Stillingen er til besættelse snarest.