Gå til hovedindhold
74

Dette jobopslag er udløbet

Forsorgsfuldmægtig til Kriminalforsorgen i Frihed, i Nuuk

Kriminalforsorgen i Grønland tilbyder en spændende stilling som forsorgsfuldmægtig i Nuuk. Arbejdet er afvekslende, udfordrende og udviklende. Du vil indgå i et team på i alt 13 forsorgsmedarbejdere ansat i hele landet. Arbejdet er meget selvstændigt, med langdistanceledelse fra Nuuk. Din nærmeste leder er Chefen for Resocialisering med base i Nuuk.

KiF afdelingen i Nuuk, er aktuelt normeret med en kriminalforsorgsfuldmægtig der til dagligt har sagsbehandler ledelse, 3 forsorgsfuldmægtig, og en kontorfuldmægtig for hele KiF i kysten.

Konkrete ansvarsområder

Som forsorgsfuldmægtig i Kriminalforsorgen i frihed vil dine daglige opgaver blandt andet være konkret at, føre tilsyn med tilsynsklienter, samfundstjeneste og retspsykiatriske klienter. Derudover er det en væsentlig opgave, at holde kontakt til eksterne samarbejdspartnere, såsom kommuner, sundhedsvæsen, selvstyre og lignende. Du forventes at bidrage til udvikling af sagsbehandlingsområdet i tæt samarbejde med Kriminalforsorgen i Frihed og deltagelse i kriminalpræventivt og forebyggelsesarbejde. Der kan foretages tjenesterejser til kysten og til bygderne efter behov. Dertil har Kriminalforsorgen i Frihed i tæt samarbejde med anstalten i Nuuk, hvor der er 2 forsorgsfuldmægtig.

 

Vores forventninger

Du har erfaring med sagsbehandling og er gerne uddannet socialrådgiver eller lignende. Du er god til at danne dig et overblik og har gode evner for at systematisere og planlægge opgaver. Du synes det er spændende at motivere andre mennesker. Du kan lide at have mange opgaver og kan se muligheder og potentialer hos alle. Du er rolig og rummelig over for andre mennesker. Du taler både dansk og grønlandsk.

           

Hvem er vi

Kriminalforsorgen som helhed har 120 fastansatte, fordelt i Sisimiut, Nuuk, Tasiilaq, Qaqortoq, Aasiaat, Maniitsoq og Ilulissat og anstalten for Domfældte i Nuuk har plads til 56 indsatte. Disse er både domfældte, tilbageholdte og forvaringsdømte.  

Dertil kommer cirka 50 personer, til specifikke tilsynsopgaver på timeløn eller fasthonorar. Kriminalforsorgen har to hovedopgaver. Vi skal sørge for den nødvendige kontrol og sikkerhed omkring fuldbyrdelse af domme og støtte og motivere de borgere vi er i kontakt med til at leve en kriminalitetsfri tilværelse. Kriminalforsorgen er også en uddannelsesplads, da vi uddanner anstaltsbetjente.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Du ansættes på individuel kontrakt med en grundløn svarende til lønramme 26, skalatrin 38 for statens tjenestemænd i Grønland. Dertil kommer et ikke-pensionsgivende tillæg på 11.030 kr. i årligt grundbeløb (1. april 1991-niveau). Den samlede løn er ca. 24.200 kr. pr. måned ekskl. pension. Der ydes herudover et pensionsbidrag på 6,24 % af grundlønnen.

Den gennemsnitlige arbejdstid er på 40 timer om ugen.

 

 

Ansættelsesstedet er kriminalforsorgen i Frihed i Nuuk. Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen i Grønland.

Der er ferie frirejse tilknyttet dig og din familie hvert andet år. Der kan anvises umøbleret bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

Hvis du er interesseret i at vide mere om jobbet er du velkommen til at kontakte Chefen for Resocialisering, Trine Chemnitz på telefon 34 75 09 eller pr. mail på tc@krfo.gl.  

Ansøgningsfristen er 29.november 2019 med tiltrædelse snarest.  Ansøgningen bilagt dokumentation for uddannelse samt CV sendes til tc@Krfo.gl.