Gå til hovedindhold
106

Afdelingsleder til Sermersooq Kredsret

Vil du stå i front som afdelingsleder og sikre høj personale- og brugertilfredshed, mens du medvirker til ret og retfærdighed i Grønland?

 

Kom med om bord og vær med til at sætte rammerne for en nyoprettet stilling, der skal sikre et professionelt fagmiljø til afvikling af kredsrettens mange sagstyper herunder være bindeleddet mellem kontorpersonalet, gruppelederne og kredsrettens administrerende kredsdommer.

 

En både professionel og sjov hverdag
Kredsretten, der består af 20 kolleger, er en lille, hyggelig og uformel arbejdsplads, der varetager vigtige sager på professionel vis, men vi glemmer samtidig ikke, at det også skal være sjovt at gå på arbejde.

 

Derudover er vi en moderne arbejdsplads med de nyeste arbejdsredskaber, så vi kan levere et godt stykke arbejde. Ydermere er det vigtigt for os, at borgerne har tillid til det, vi laver.

 

Som afdelingsleder får du bl.a. ansvaret for at:

·      Varetage den overordnede drifts- og personaleledelse

·      Sikre, at sekretariatets daglige drift fungerer ved at koordinere opgaverne og følge op på udførelsen

·      Medvirke til at alle opgaver udføres med den rette kvalitet og i det rette tempo

·      Planlægge ferie og fravær, indberette statistik og tilsvarende administrative opgaver

·      Medvirke til den fortsatte kompetenceudvikling og vidensdeling i sekretariatet

·      Deltage i de daglige opgaver med berammelse af retsmøder, ekspedition af rets- og domsbøger

·      Udføre almindelige sekretæropgaver

 

Din nærmeste leder vil være den administrerende kredsdommer ved Sermersooq Kredsret.

 

Central sparringspartner
Med dine to nøgleopgaver inden for personale- og driftsledelse, vil du opleve et stort ledelsesspænd. Derfor er det vigtigt, at du både forstår at uddelegere og motivere dine medarbejdere og bevare et godt samarbejde med rettens samarbejdspartnere, mens du sikrer, at vi kommer i mål indenfor de fastsatte handlingsplaner.

 

Du tør handle på problemer, inden de hober sig op. Dermed sørger du for, at der altid er struktur og orden bag kulisserne, mens du udadtil bevarer roen som den jordnære leder, der har tid og overskud til ”den ekstra snak”.

 

Vi forestiller os, at du kommer med nogle års erfaring fra en lignende stilling, og at du har dokumenteret erfaring med personaleledelse.

 

Er du interesseret?
Du skal sende din ansøgning til Retten i Grønland via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på linket nedenfor.

 

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=140050&DepartmentId=9626&SkipAdvertisement=true

 

Vi vil gerne høre om din motivation for at søge stillingen, din uddannelsesbaggrund og tidligere ansættelser. CV, kopi af eksamensbeviser og andet relevant materiale skal uploades sammen med din ansøgning. Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 22. marts 2021.

 

Ansættelsesproces
Vi holder samtaler løbende. For ansøgere, som ikke er bosiddende i Nuuk, vil der være mulighed for at deltage i en ansættelsessamtale via televideo. Stillingen er til besættelse snarest.

 

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst med SIK eller DJØF Grønland. Hvis du kommer fra en anden by end Nuuk, betaler vi tiltrædelsesrejse og bohaveflytning efter overenskomstens bestemmelser. Vi kan også anvise bolig, som du skal betale husleje mv. for efter de gældende regler.

 

Vi vil i forbindelse med ansættelsesproceduren med dit samtykke indhente udskrift af kriminalregisteret.

 

Få mere at vide om stillingen ved at ringe til administrerende kredsdommer Kristine Olsvig på tlf. +299 36 39 56 eller ved at skrive til kro@domstol.gl.

 

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingerne uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv. 

 

 

Grønlands Domstole består af Grønlands Landsret, Retten i Grønland og kredsretterne. Grønlands Landsret behandler udelukkende ankesager fra kredsretterne og Retten i Grønland. Retten i Grønland behandler de sager, som ved lov eller Inatsisartut lov er henlagt til denne domstol som 1. instans samt de sager, som er henvist fra kredsretterne. Retten i Grønland forestår endvidere undervisning og vejledning af kredsdommerne og kredsretternes medarbejdere, ligesom den gennem sin administrationsafdeling servicerer Grønlands Domstole. Kredsretterne er organiseret i 4 retskredse med hovedkontor i Ilulissat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq. Retten i Grønland beskæftiger ca. 80 medarbejdere.