Gå til hovedindhold
75

Dette jobopslag er udløbet

Bureau for Inatsisartut, Grønlands Parlament søger en afdelingschef til nyoprettet HR-og Administrationsafdeling

Bureauet søger en afdelingschef til bureauets nyoprettede HR- og Administrationsafdeling. Afdelingschefen vil indgå i direktionen med reference til Generalsekretæren.

Om stillingen
HR- og Administrationsafdelingen får en bred kontaktflade til hele organisationen og vil være i kontakt med mange forskellige aktører dagligt. 4 medarbejdere fra Serviceafdelingen vil indgå i den nyoprettede afdeling.

Afdelingschefen skal bl. a. løse følgende opgaver på tværs af organisationen:

·     Bidrage til processerne med rekruttering i de forskellige enheder.

·       Bidrage til generel personaleadministration og personalejuridisk sagsbehandling.

·       Bidrage til forhandlinger med personaleorganisationer.

·       Bidrage til udarbejdelsen af lønproduktionen, lønbudgetter samt pensioner.

·       Varetage tidsregistreringen for alle enheder.

·       Bidrage til personale- og ledelsesudvikling, herunder tilrettelæggelse og udbud af kurser og efteruddannelser.

·       Produktion af ledelsesinformation, udvikling og ajourføring af personalepolitikken og generel rådgivning af chefer og medarbejdere om personaleforhold.

·       Sikre videreudviklingen af bureauets journalisering og arkivering.

·       Sikre løbende udvikling af service for personalet og medlemmerne af Inatsisartut.

·       Varetage sekretariatsfunktionen for Samarbejdsudvalget, medarbejdermålinger, personalevelfærd og opgaver i relation til håndtering af sygdom og stress.

 

Din primære opgaveportefølje

·       Lede og videreudvikle HR- og personaleadministrative funktioner i bred forstand. 

·       Udvikle arbejdsgange, der sikrer et godt og værdiskabende samarbejde med de øvrige chefer og medarbejdere i bureauet og med Inatsisartuts samarbejdsrelationer og tillknyttede institution.

·       Prioritere og lægge rammerne for et godt samarbejde i en travl enhed med stærk fokus på trivsel og arbejdsmiljø. 

 

Din profil
Du har en relevant akademisk uddannelse og solid faglighed på HR-området.  

Bureau for Inatsisartut er et selvstændigt overenskomstområde, og som HR-chef vil du skulle sidde for bordenden, når der forhandles med personaleorganisationerne. Derfor vil indsigt i overenskomster og aftaler være af stor betydning.

Du har erfaring med ledelsesopgaver i en politisk styret organisation og med håndtering af ledelsesopgaver med et betydeligt ’opgavespænd’.

Du har en god strategisk og organisatorisk forståelse og er optaget af, hvordan organisation, arbejdsprocesser og medarbejdere kan udvikles i overensstemmelse med strategier og handleplaner.

Du sætter en udviklingsdagsorden på personaleområdet og kan ud fra et helhedssyn bidrage aktivt i forhold til udviklingsopgaver på tværs af hele organisationen – i et positivt samspil med chefer og medarbejdere.

Værdifulde kompetencer i forhold til ledelsen af HR- og Administrationsafdelingen:

·      Forstår at navigere sikkert i et politisk og hierarkisk hus.

·       Evne til at påvirke relevante interessenter ved hjælp af velunderbyggede argumenter, præsentation af fakta, god kommunikation og samarbejde.

·       Stærke forhandlingskompetencer.

·       Opsøgende og kommunikerende i forhold til at skaffe det nødvendige mandat i forhandlinger.

·       Professionel sparringspartner for direktion og ledelse.

·       Optaget af at sikre høj kvalitet, faglighed og driftssikkerhed i opgaveløsningen.

·       Tydelighed omkring faglig retning og en god sparringpartner for medarbejderne.

·       Fokus på at udvikle medarbejdernes kompetencer og god til at sammensætte et hold, så medarbejderne supplerer hinanden.

·       Solide kommunikative evner, så du kort og præcist kan kommunikere komplekse problemstillinger til forskellige målgrupper i og uden for organisationen.

·       Uformel og humoristisk omgangsform og rummelig i forhold til medarbejdernes forskelligheder.

 

Personlige og relationelle kompetencer

·       Stærke relations kompetencer, tillidsvækkende og i øjenhøjde på alle niveauer i organisationen.

·       Personlig robusthed med en høj grad af integritet, der kan bidrage til et konstruktivt tværfagligt og tillidsfuldt samarbejde overalt i organisationen, er en forudsætning for at lykkes i stillingen.

·       Evne til at håndtere organisatoriske og interpersonelle konflikter på en kompetent og saglig måde.

·       Helhedsorienteret fokus. Optaget af, at politikker, beslutninger og spilleregler efterleves i praksis.

·       Fleksibel, samarbejdende og serviceminded arbejdsform med blik for processen.

·       Ordentlighed og forståelse for forskellige personalegruppers særlige vilkår og udfordringer.

 

Om os
Bureau for Inatsisartut er Grønlands parlaments administration.  Vi tilrettelægger parlamentets 2 årlige ordinære samlinger, og vi betjener parlamentets 31 medlemmer og dets udvalg.  Vi er p.t.ca. 30 ansatte, heraf 10 akademiske udvalgssekretærer.

 

Ansøgning bedes sendt til:
Bureau for Inatsisartut
Postboks 1060
3900 Nuuk
Grønland

eller pr. mail til inatsisartut@inatsisartut.gl

 

Ansøgning bedes vedlagt C.V. og eksamenspapirer, inklusive karakterudskrifter fra alle uddannelsesdele.

 

Ansøgningsfrist: 1. maj 2021.

Ansættelse pr. 1. juni 2021 eller efter aftale.

 

Mulighed for orlov fra anden offentlig ansættelse
Er du statsansat eller ansat i en dansk kommune? Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. 

 

Der kan anvises bolig til stillingen, for hvilken der betales efter gældende regler. Der må dog på grund af boligsituationen i Nuuk påregnes en kortere periode med indkvartering i en midlertidig vakantbolig, inden der kan anvises bolig. Der gives ret til tiltrædelsesrejse og bohaveflytning i henhold til gældende overenskomst.

 

Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse i stillingen sker som afdelingsleder jf. chefaftalen mellem Naalakkersuisut og akademikerorganisationerne samt Tilslutningsoverenskomsten mellem Formandskabet for Inatsisartut og Djøf.

 

For nærmere oplysninger om stillingens indhold, eller andre praktiske forhold, er du velkommen til at kontakte:

Generalsekretær Ellen Kolby Chemnitz, e-mail ekc@ina.alla.gl

 

Hvis du vil vide mere
Du kan læse mere om Inatsisartut og Bureau for Inatsisartut på  www.inatsisartut.gl