Gå til hovedindhold
93

Dette jobopslag er udløbet

Studieadjunkt/-lektor eller Adjunkt ph.d./-lektor på Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab

ILISIMATUSARFIK  Grønlands Universitet. Postboks 1061. 3900 Nuuk. Tlf. +299 385600

                                                                                                                                                   Spændende stilling med undervisning, udviklingsarbejde og evt. forskning.

Tæt kontakt til studerende, en lille engageret gruppe undervisere og et aktivt forskningsmiljø - er det noget for dig?

Vi har 1 fast stilling som studieadjunkt/ -lektor eller adjunkt ph.d./lektor på Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab ved Grønlands Universitet Ilisimatusarfik, ledig til besættelse pr. 1.6.2020 eller efter aftale.

Arbejdsopgaver

 • Undervisning i sygeplejefagets teori og metode samt øvrige videnskabsområder
 • Vejledning i opgaveskrivning og projektarbejde
 • Samarbejde med praktiksteder og med studerende i praktik
 • Planlægnings- og udviklingsopgaver i relation til udvikling af forskningsbasering af undervisningen.
 • Alt efter kvalifikationer deltagelse i udviklings- og forskningsprojekter


Vi kan tilbyde

 • Stor selvstændighed i arbejdsopgaverne
 • Faglige og pædagogiske udfordringer med læring og kompetenceudvikling i et flerkulturelt miljø
 • Aktivt forskningsmiljø i udvikling
 • Engagerede og motiverede kolleger
 • Mulighed for en aktiv fritid, hvad enten du er til natur eller kultur (læs mere på: www.nuuk.gl)


Kvalifikationer

 • Erfaring med undervisning og vejledning fra grunduddannelse
 • Interesse for, viden om og erfaring med forsknings- og udviklingsarbejde
 • Klinisk erfaring som sygeplejerske
 • Grønlandsk autorisation som sygeplejerske
 • Relevant kandidateksamen og meget gerne ph.d.-grad


Du kan læse mere om sygeplejerskeuddannelsen og institut for Sygepleje og Sundhedsforskning på www.uni.gl       

Nærmere information om stillinger og ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til:
Konstitueret Afdelingsleder Anna Kleist Egede ankl@uni.gl

Ansøgning
Bilagt kopi af autorisations- og eksamensbeviser samt dokumentation for tidligere ansættelser, referencer og fortegnelse over evt. forskningsproduktion sendes til: Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab på mail: Gitr@uni.gl med kopi til personale@uni.gl
Ansøgningen bedes tillige vedlagt ansøgning om grønlandsk autorisation i udfyldt stand. Skema til ansøgning om autorisation kan findes på hjemmesiden www.nanoq.gl/naalakkersuisut/departementer/landslægeembedet

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning