Gå til hovedindhold
130

Dette jobopslag er udløbet

Ilisimatusarfik søger en oversætter/tolk

Ilisimatusarfik søger en oversætter/tolk til mangeartede opgaver indenfor oversættelse og udvikling af  fagterminologi
Som Ilisimatusarfiks nye oversætter vil du sidde med mange forskellige opgaver indenfor oversættelse.
Du vil gennem arbejdet med at oversætte tekster omkring uddannelse og forskning opbygge en ekspertviden indenfor terminologien på disse to områder.
Du vil derfor også skulle arbejde med at udbygge og udvikle denne terminologi. 
Som oversætter vil du have en meget vigtig rolle i at sikre, at Ilisimatusarfik kan opfylde et af sine bærende formål som central videns- og kulturbærende institution ved at udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og understøtte vores medarbejdere i at deltage i den offentlige debat.
Som oversætter, vil du skulle arbejde bredt og kunne indgå i samarbejde med vores 
kommunikationskontor, undervisere, forskere og administrative personale. Organisatorisk vil du komme til at høre under vores administrative personale og have direktøren som din nærmeste leder.
Konkret vil dine arbejdsopgaver både være faste oversættelsesopgaver og udviklingsopgaver.

Du vil skulle oversætte:

• Kronikker og kommentarer til medierne
• Det månedlige, eksterne nyhedsbrev
• Kommunikationen på sociale medier
• De løbende opdateringer på hjemmesiden
• Taler, især til de festlige begivenheder som dimission og årsfest
• Studieordninger
• Ilisimatusarfiks Årsrapport
• Ilisimatusarfiks populærvidenskabelige tidsskrift, Ilisimatusaat
• Bestyrelsesreferater
• Evt. simultantolkning efter behov

Derudover vil du dog også skulle være med at udvikle og systematisere terminologien indenfor forskning og uddannelse i samarbejde med Ilisimatusarfiks eksperter på området.

Om dig
Vi søger en proaktiv og engageret oversætter. Du skal på den ene side være god til det konkrete arbejde med at oversætte. Dette gælder alt lige fra de lette tekster til de sociale medier over de mere faglige 
kronikker til aviserne til de meget faglige videnskabelige tekster. På den anden side skal du være udviklingsorienteret og være interesseret i fagterminologi og kunne bidrage til udvikling af terminologi på området. 

Vi forventer at du:

• Har en relevant uddannelse, fx som oversætter/tolk, cand.mag. eller
  BA i grønlandsk sprog eller mange års erfaring med oversættelsesopgaver
• Har gode kundskaber i grønlandsk og dansk og gerne engelsk
• Er fleksibel ift. arbejdsopgaver og har gode samarbejdsevner
• Kan arbejde selvstændigt

Derudover vil det være en fordel hvis:

• Du har erfaring med oversættelse mellem grønlandsk og dansk
  og er flydende på de to sprog
• Du har andre sproglige kompetencer, som fx engelsk
• Du er en dygtig både skriftlig og mundtlig formidler og kan nuancere sproget,
  svarende til det, som skal oversættes
• Du allerede har kendskab til og interesse for Ilisimatusarfiks fagterminologi
  eller stor interesse for at tilegne dig det
• Du har erfaring med oversættelse i forskellige sammenhænge og
  har en professionel tilgang til oversætterens rolle
• Du har erfaring med simultantolkning, eller hvis du har mod på at lære det
• Du har erfaring med Selvstyrets digitale oversættersystem (TMS system)

Hvis dette opslag beskriver dig, så kan det være du er Ilisimatusarfiks nye oversætter.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning