Gå til hovedindhold
80

GENOPSLAG | Stilling som Studievejleder ved Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet)

Sætter du pris på gode kollegaer, en afvekslende hverdag, mulighed for at gøre en forskel og sætte dit eget præg - ja, så har vi lige stillingen til dig.

Vi er ca. 700 studerende og ca. 100 ansatte, der har brug for endnu en studievejleder.
Universitetets administration, som studievejlederen er en del af, spiller en meget vigtig rolle i organisationen og er med til at støtte op om de studerende, underviserne, kollegerne, borgerne og samarbejdspartnere.

Det er vigtigt, at du ser din rolle i forhold til en gruppe af forskellige mennesker - men samtidig holder for øje, at først og fremmest er vi her for vores studerende - og vi er her, når de har brug for hjælp.

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside www.uni.gl.

Om stillingen
Din primære arbejdsopgave er at stå for studievejledning af studerende ved Ilisimatusarfik i samarbejde med afdelingslederne og vores nuværende studievejleder.
Studievejledning omfatter:

 • Personlig vejledning af studerende
 • Karrierevejledning af studerende
 • Oplysning om uddannelser til ansøgere og vejledningscentre
 • Samarbejde med adgangsgivende uddannelser, erhvervsliv og andre interessenter
 • Udarbejdelse af undersøgelser og rapporter vedrørende gennemførsel og frafald
 • Faglig støtte til afdelingsledere i deres indsats for at opnå en høj gennemførelsesprocent og øge trivslen blandt de studerende på Ilisimatusarfik
 • Studievejlederen er desuden en del af studieservice-teamet og indgår i almindelige studieadministrative opgaver efter behov.

Dine kvalifikationer

 • Du har en relevant videregående uddannelse på kandidatniveau
 • Gerne tresproget: grønlandsk, dansk og engelsk
 • Du har godt kendskab til det grønlandske uddannelsessystem
 • Du er en igangsætter og inspirator
 • Du har en positiv tilgang til alle opgaver
 • Der ligger en del sagsbehandling i jobbet, så du skal selvstændigt kunne forholde dig til lovgivning og træffe beslutninger
 • Erfaring fra lignende stilling er en fordel, men ikke et krav.

Jobbet indebærer, at du har en meget bred kontaktflade. Derfor skal du være udadvendt, opsøgende, og være en dygtig kommunikator.

I jobbet er der mange samtaler – også svære samtaler. Du er mange gange den første, som den studerende henvender sig til med en svær situation. Du skal derfor være robust og engageret, men også konfliktløsende og ikke mindst en rollemodel.

Vi har forståelse for, at vejledning ikke altid kan sættes i skemaer. Det betyder, at du skal kunne trives i en hverdag med konstante afbrydelser.

Har du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Studiechef Line Ellemann Høgh på +299 38 56 15

Stillingen er med start efter aftale.

Om Ilisimatusarfik.

Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet – er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. 

Ilisimatusarfik består af 4 institutter.  

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik 

Om Fællesadministrationen:
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes.
Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik. 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.