Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Institutleder til Institut for Kultur, Sprog og Historie, Ilisimatusarfik- kan være med funktion som afdelingsleder

Stillingen er ledig til besættelse den 1. april 2018 eller efter aftale.

 

Institut for Kultur, Sprog og Historie rummer følgende 4 uddannelser:

 • Afdeling for Sprog,
 • Litteratur og Medier,
 • Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie,
 • Afdeling for Teologi samt
 • Afdeling for Oversættelse og Tolkning. Institutleder refererer til rektor.

Institutlederen kan samtidig være afdelingsleder ved et af instituttets 4 afdelinger

 

Det forventes at Institutlederen:

 • Kan fungere som en samlende lederfigur på instituttet og kan træffe beslutninger på baggrund af dialog
 • Er visionær og handlekraftig og have evnerne til at udvikle instituttet frem mod en attraktivt forsknings- og uddannelsesmiljø iht. universitetets strategi
 • Kan lede og samarbejde med afdelingsledere
 • Kan motivere og støtte et engageret medarbejderteam til udvikling og kvalificering
 • Skal sætte sig ind i instituttets uddannelser, studieordninger og forskning, og have indsigt i det grønlandske samfund og besidde et internationalt udsyn, da det er væsentlige faktorer i Ilisimatusarfiks uddannelsesprofiler
 • Skal sikre en effektiv og velfungerende administrativ styring af instituttets aktiviteter
 • Skal prioritere og aktivt bidrage til et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø

Kvalifikationskrav:

 • Den kommende institutleder skal bl.a. kunne dokumentere:
 • Relevant ledelsesmæssig erfaring inden for forskning, uddannelse og samspil med samfundet
 • Anerkendelse som forsker indenfor instituttets fagområder samt undervisningserfaring
 • Gode samarbejdsevner. Den kommende institutleder skal kunne arbejde fleksibelt i forhold til instituttets daglige opgaver og miljø
 • Erfaring med og indsigt i personaleledelse samt økonomistyring og budgetlægning
 • Det vil være en fordel, hvis ansøger har gode sprogkundskaber i grønlandsk, dansk og engelsk.

Opgaver:

 • Herunder blandt andet:
 • Daglig ledelse og administration af instituttet
 • Sikre samordning og samarbejde mellem instituttets uddannelser, herunder at sikre koordinering af eksamensplanlægning
 • Medvirke til koordination af opbygning og vedligeholdelse af fælles overordnede regler for dispensationer, meritoverførsler mv. i samarbejde med studieadministrationen
 • Sikre at kvaliteten af instituttets uddannelser er på internationalt niveau, herunder internationalisering
 • Planlægning og gennemførelse af studenterrelaterede aktiviteter herunder tiltag til forebyggelse af frafald
 • Udarbejde forslag og indstillinger til instituttets overordnede strategier for forskning, sikre implementering af forskningen og føre tilsyn med forskningsindsatsen
 • Understøtte forskeruddannelsen på instituttet
 • Indgå i universitetets samlede ledergruppe og diverse råd og udvalg
 • Samarbejde med fællesadministration om koordinering af de administrative procedurer
 • Ledelse af institutrådsmøder og indgå i universitetets udvalgsarbejde
 • Sikre kontakt til aftagergrupper og interessenter, lokalt og internationalt
 • Ansættelse og afskedigelse af instituttets ansatte på nær afdelingsledere

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987. Ilisimatusarfik har fire institutter: Institut for Kultur, Sprog og Historie, Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik, Institut for Læring og Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab.

 

Institutterne omfatter både kandidat – og bacheloruddannelser.

 

Ved Institut for Kultur, Sprog og Historie er der ansat og tilknyttet 1 adjungeret professor, 5 lektorer, 5 adjunkter, et antal faglærere, emeritusser samt ph.d. studerende. Instituttet indeholder desuden et Forskningscenter for Børn, Unge og Familie.

 

Ilisimatusarfik indgår i forsknings- og undervisningssamarbejde med partnere primært i Danmark og i det øvrige Norden samt i resten af Europa og i Nordamerika.

 

Ansøgningen:
Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae.
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.
 • Bilag 3: Publikationsliste.

Ansættelsesprocedure:
Rektor nedsætter et rådgivende udvalg som orienteres om indkomne ansøgninger og som rådgiver om hvilke kandidater der skal indkaldes til samtale.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 38. Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

 

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt

 

Bolig:
Der anvises personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes retten til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Du kan læse mere om universitetet på www.uni.gl og her http://da.uni.gl/job.aspx kan du også finde vores introduktionshæfte til interesserede ansøgere.

 

Ansøgningsfrist:
5. februar 2018

 

Henvendelse:
Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet
Att. Rektor Gitte Adler Reimer
Postboks 1061
3900 Nuuk
Mail til: gitr@uni.gl
Tlf. +299 38 56 52

Søg stillingen online