Gå til hovedindhold
87

Dette jobopslag er udløbet

Adjunkt/lektor i Erhvervsøkonomi

Ved Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik opslås hermed 1 stilling som adjunkt/lektor indenfor det erhvervsøkonomiske område.

Vi ønsker en engageret medarbejder der gerne vil være med til at løfte forskningen indenfor turisme eller oplevelsesøkonomien i bred forstand, og hvor ord som entreprenørskab, innovation og bæredygtig udvikling giver god mening. Du må gerne være interesseret i konkret praksisorienteret erhvervsudvikling i samarbejde med lokale aktører.

Ansøgningen må gerne indeholde betragtninger omkring dine forskningsmæssige interesser, og hvordan du kunne tænke dig at anvendeliggøre dem i stillingen.

Stillingen indebærer en forpligtelse til undervisning, vejledning og medvirken til faglig udvikling indenfor det erhvervsøkonomiske område, men kan også omfatte andre af vores uddannelser. Ved instituttet arbejder vi med udvikling af en tværfaglig og projektorienteret undervisningsform, som ansøger forventes at deltage aktivt i. Vi er et institut med en vifte af kompetencer indenfor det samfundsvidenskabelige felt, hvor det faglige samarbejde på tværs af fagområderne vægtes højt.

Ansøgere til stillinger som adjunkt eller lektor skal have en for stillingen relevant ph.d.-grad, og skal dokumentere sine forsknings- og undervisningsmæssige kvalifikationer svarende til hhv. adjunkt- eller lektorniveau.

Følgende bilag ønskes vedlagt:

  • Bilag 1: Dokumentation for eksaminer
  • Bilag 2: Liste over publikationer
  • Bilag 3: Beskrivelse af forskningsprojekter
  • Bilag 4: CV
  • Bilag 5: Dokumentation for undervisningserfaring.
  • Bilag 6: Dokumentation for pædagogikum (kun for lektorer) 

Ansøgere forventes at være i besiddelse af et godt kendskab til aktuelle samfundsvidenskabelige og økonomiske problemstillinger i Grønland eller øvrige arktiske egne. 

Stillingen er ledig til besættelse 1. september 2020 eller snarest mulig derefter.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til institutleder Gestur Hovgaard, tlf. +299 385672

Om Ilisimatusarfik.
Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet – er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling.
 
Ilisimatusarfik består af 4 institutter.  

  • Institut for Kultur, Sprog og Historie
  • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
  • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
  • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik 

Om Fællesadministrationen:
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes.
Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik. Information om Ilisimatusarfik findes på 
www.uni.gl 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning