Gå til hovedindhold
70

Dette jobopslag er udløbet

GUX Nuuk søgere undervisere

På GUX Nuuk er der ledige fuldtidsstillinger til tiltrædelse 1. august 2021. Stillingerne er faste, men kan i enkelte tilfælde aftales som tidsbegrænsede. Kandidater med to eller flere fag foretrækkes, og følgende fag har særlig interesse, gerne i kombination med andre fag i gymnasiets fagrække: Grønlandsk, dansk, matematik, biologi, samfundsfag, idræt, spansk, psykologi og mediefag. 

GUX Nuuk er Grønlands største gymnasium og har til det nye skoleår ca. 500 elever i 8 spor på de tre årgange, som undervises af ca. 55 lærere. På skolen er endvidere ansat ca. 15 PAM´ere. Vores elever har vidt forskellige faglige og sociale vilkår, men deler en fælles drøm om at blive studenter.

Til skolen er tilknyttet flere kollegier, og rekrutteringsområdet strækker sig fra Tasiilaq i øst til Paamiut i sydvest, hvor langt de fleste elever dog kommer fra Nuuk. Vi arbejder på skolen med andetsprogspædagogik, kulturbaseret undervisning og omlagt skriftlighed og sætter eleverne i centrum for skolens virke.

Vi søger lærere, hvor engagementet er drivkraften og overblikket en nødvendighed, og hvor humoren og en innovativ tilgang i dagligdagen også er gode kort at have på hånden. 

Vi forventer:

 • At du er kandidat eller har uddannelse på tilsvarende niveau
 • At du er indstillet på at deltage aktivt i pædagogisk og skolerelateret udviklingsarbejde
 • At du er indstillet på tæt samarbejde og åben dialog med kolleger og ledelse, hvor vi fokuserer på at handle konkret på de daglige udfordringer
 • At du har en anerkendende tilgang til dine medmennesker, hvad enten der er tale om elever eller kolleger
 • At du er indstillet på, at din undervisning skal være elevaktiverende, varieret og medinddragende
 • Det vil være en fordel at have pædagogikum og undervisningserfaring, men det er ingen betingelse


Vi tilbyder:

 • Et skolemiljø, hvor dagligdagen med eleverne er præget af relationsdannelse, rummelighed og forpligtelse
 • Et fagligt miljø, hvor der er rum til eksperimenter og innovation
 • Mulighed for at tage pædagogikum med vejledning fra erfarne kursusledere og vejledere
 • En skole i fortsat faglig udvikling og med et stærkt kollegialt fællesskab
 • Et fagligt miljø med arbejdspladser til alle, hvor der er ikke er langt til rådgivning, sparring og vejledning hos kolleger og ledelse
 • Vi afvikler onboarding-forløb primo august for alle nyansatte kolleger


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingerne anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Klik for se nærmere på GUX Nuuk, og de muligheder gymnasiet, byen og de nære omgivelser kan tilbyde. Kig også på følgende link: Iserasuaat for oplysninger om studieretninger, fag, undervisning, læreplaner og meget mere.

Procedure
Yderligere oplysninger kan indhentes hos AC-fuldmægtig Maureen Hendrikx på telefon: 00299-363389 (mail: maureen.hendrikx@attat.gl) eller rektor Mikael Enggaard på telefon: 00299-363384.
Samtaler med udvalgte ansøgere afholdes i uge 17 og 18.
Send din ansøgning vedlagt CV og eksamenspapirer igennem Emply-portalen senest onsdag den 21. april 2021 klokken 12.00.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning