Gå til hovedindhold
96

Dette jobopslag er udløbet

Kollegieleder til GUX-Aasiaats kollegier

Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik, GUX-Aasiaat, har været igennem en ændring i ledelsesstrukturen. Derfor søger vi nu en overordnet kollegiechef for skolens kollegie område.

Kollegieafdelingen omfatter 15 kollegiebygninger, ca. 10 lejligheder. Kollegieafdelingen varetager administration og ledelse af; kollegierne, kollegiepædagoger og administration af skolens personaleboliger.
Kollegieafdelingens ansatte omfatter 4 kollegiepædagoger, hvoraf én er udnævnt som teamleder.

Stillingen refererer til skolens rektor, og kollegiechef indgår i skolens ledelse.
Ledelsesstrukturen kan ses på skolens hjemmeside.
Stillingen som kollegiechef er forholdsvist nyt, og vi forestiller os naturligvis, at vi kan ansætte en leder, der kan videreudvikle skolens kollegieområde.

Som driftsleder skal du bl.a. have ansvar for:

  • Udarbejdelse af procedurer og planer for hele kollegieafdelingens drift
  • Personaleledelse
  • Sekretariatsfunktion for visitationsudvalget
  • Med til at udvikle samtlige enheder 
  • Overordnet ansvar for kollegiepædagog
  • Indkvartering og administration af elever samt gæster
  • Ansvar for nøgler
  • Leder af beboer rådet
  • Forebyggelse samt aktivitetsplanlægning
  • Videreudvikling og samarbejde med andre personalegruppe

Erfaring fra en tilsvarende stilling på en lignende institution vil være en stor fordel.
Vi forestiller os, en relevant uddannelsesmæssig baggrund er en nødvendig forudsætning, da der skal foregå kommunikation med pædagogisk uddannede medarbejdere.

Det vil være en fordel at kunne begå sig i et miljø med mange kulturer, og med både integritet og en vis fleksibilitet kunne udvikle og håndhæve de retningslinjer, der er nødvendige for at drive en kollegieafdeling på en skole med knap 300 elever. Det vil være en fordel at være dobbeltsproget helst dansk og grønlandsk.
Stillingen ønskes besat snarest muligt eller efter nærmere aftale.

Oplysninger om stillingen kan indhentes hos Rektor Dorthie Siegstad dorthie@gux-aasiaat.gl eller +299 56 01 46. 

Stillingen ønskes besat 1 august 2019
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning