Gå til hovedindhold
165

Dette jobopslag er udløbet

GUX Aasiaat søger nye lærere

Nordgrønlands Gymnasium i Aasiaat er Grønlands nordligst beliggende gymnasium. Skolen ligger i kanten af Diskobugten og optager elever fra hele Nordgrønland. En stor del af skolens elever bor på kollegier, der ligger lige ved skolen, og skolen har derfor et præg af at være kostskole - uden helt at være det. Ved skolestart vil der være omkring 350 elever.

 

Langt størstedelen af eleverne kommer fra familier uden de store uddannelsesmæssige traditioner. Ligeledes kommer de fleste elever med danskkundskaber, der ikke alene udfordrer eleverne, men som også udfordrer lærerne pædagogisk.

 

I skolen arbejder vi derfor målrettet med udvikling af vores pædagogiske praksis, dels for at mindske frafaldet og dels for at styrke indlæringen. Som forsøg startede vi sidste år med at udbyde hf. Dette forsøg fortsætter i år, hvor vi således vil have en ny 1. hf, ligesom vi udbyder fem forskellige studieretninger i det ordinære gymnasium.

 

Vi mangler lærere til undervisning i fagene:

  • Billedkunst
  • Dansk
  • Engelsk
  • Mediefag
  • Biologi og
  • Kemi

Den helt ideelle kandidat har en kombination indenfor ovenstående fag, men da vi ikke lever i den ideelle verden kan kandidater med andre fag og fagkombinationer ligeledes komme på tale.

 

Vi ønsker at styrke vejledningen af eleverne. Derfor ser vi gerne ansøgninger fra lærere med kompetencer som:

  • studievejleder eller
  • læsevejleder

Løn - og ansættelsesvilkår:
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Interesseret? – så tag kontakt til rektor Otto Simonsen på e-mail os@gux-aasiaat.gl eller telefon +299 56 01 46. (Ring ikke før kl. 12 dansk tid på grund af tidsforskellen på 4 timer!).

 

Ansøgningsfrist:
28.marts 2018.

 

Tiltrædelse:
1. august 2018

 

Anden information:
Nordgrønlands Gymnasium Aasiaat, Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik Aasiaat, Postboks 225, 3950 Aasiaat, tlf. (+299) 89 49 00 - Telefax: (+299) 89 49 19, Mailadresse: GUX-Aasiaat@GUX-Aasiaat.gl - Nittartagaq: www.gux-aasiaat.gl

Søg stillingen online