Gå til hovedindhold
106

Dette jobopslag er udløbet

AC-Fuldmægtig til GUX-Aasiaat

GUX Aasiaat er Grønlands nordligste gymnasium, med cirka 350 elever og 60 ansatte.
Til skolens administration mangler vi en AC fuldmægtig, som tilknyttes skolens ledelse.
I samarbejde med skolens Serviceleder skal den nye fuldmægtig varetage en række opgaver.

Der er en del skrivearbejde, fx ugentlig infobrev til skolens personale. Endvidere skal den nye fuldmægtig varetage repræsentationsopgaver på vegne af skolen, så som modtagelse og indkvartering af eksterne besøgende, herunder tilsynsførende, censorer og øvrige gæster. I samarbejde med andet relevant personale indgår planlægning og afvikling af større arrangementer i og uden for skolen, eksempelvis dimissionsfest og netværksture. I tilknytning til ovenstående skal den nye fuldmægtig ligeledes søge relevante fonde.    

Vores fuldmægtig indgår endvidere i daglig sparring med både lærer- og elevgruppen om afholdelse af mindre elevstyrrede eller lærerstyrrede arrangementer, hvor opgaven består i at være tovholder og kontaktperson til eksterne interessenter. Her kan der både være tale om nye arrangementer eller årligt tilbagevendende så som gallafest og sneskulpturfestival.
Der ligger en væsentlig opgave i forhold til elevfravær. Opgaven som sekretær og daglig leder for skolens sikkerhedsudvalg er ligeledes knyttet til vores nye fuldmægtig, ligesom der vil være en lang række ad hoc opgaver.
Skolen er under stadig forandring, og derfor vil opgaveporteføljen forandres løbende.

For at løse disse opgaver er det nødvendigt, at den nye fuldmægtig:

  • har en akademisk uddannelse
  • kender et grønlandsk gymnasium indefra
  • har kendskab til administrative rutiner knyttet til gymnasieverdenen
  • er i stand til at indgå i samarbejde med en bred kreds af ledere og kolleger
  • er initiativrig og sætter din faglighed i spil   

Rektor Dorthie Siegstad på dorthie@gux-aasiaat.gl , tlf. +299 56 01 46

Stillingen ønskes besat 1. august 2019 eller snarest derefter.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning