Gå til hovedindhold
105

Dette jobopslag er udløbet

Visionær og talstærk administrationschef

Grønlands største erhvervsskole søger en ny administrationschef til at medvirke til den fortsatte udvikling af skolen.

Teknikimik Ilinniafik hører under Grønlands Selvstyre og udbyder på adresser i Nuuk og Sisimiut erhvervsuddannelser inden for områderne Jern og metal, Byggeri og Anlæg, Råstoffer, Gymnasiale Uddannelser og sprogkurser. KTI er endvidere hjemsted for ingeniøruddannelser, der drives i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (Arctic - DTU).

Skolen har i de senere år været igennem en meget spændende udvikling med vækst i både aktiviteter og antal elever/studerende. Vi arbejder løbende med nye udbygningsplaner, og skolens bestyrelse er i øjeblikket langt fremme i etableringen af nye erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser i samarbejde med DTU og Københavns Maskinmesterskole.

Den erhvervsmæssige udvikling i Grønland følges meget tæt, og når f.eks. råstofsektoren er klar til at åbne større miner vil skolen igangsætte nye uddannelser, som er målrettede mod minedrift. På råstofområdet samarbejder vi med skoler og universiteter i USA, Canada, Norge, Island og Færøerne.

Jobbet
Du indgår sammen med skolens forstander, souschef, 4 uddannelseschefer og kollegieinspektør – i ledelsesarbejdet på såvel det strategiske som det operative område. Som nævnt har skolen meget spændende udviklingsperspektiver, som du forventes at levere det administrative grundlag for. Du bliver chef for uddannelsesinstitutionernes administration med hjælp bl.a. fra kontorledere i Nuuk og Sisimiut.

Dine væsentligste daglige ansvarsområder er:

  • Budgetlægning og –opfølgning samt regnskabsaflæggelse til bestyrelsen og Selvstyret
  • Bidrage til betjening af bestyrelsen
  • Indrapportering af aktivitetsregnskaber og lærertimeforbrug til Departementet i samarbejde med skolens souschef
  • Koordination af hele administrationens opgaver og arbejdsgange


Vi forventer, at du har:

  • Erfaring med offentlig administration og økonomistyring, samt en udpræget god talforståelse
  • Gode analytiske evner
  • Stort engagement samt gode kommunikationsevner og vilje til samarbejde.
  • Et godt overblik, som sætter dig i stand til planlægge og prioritere opgaverne
  • Videregående uddannelse

Vil du vide mere
Du kan ringe til forstander Jokum Møller på telefon +299 867600 - jomo@kti.gl eller
souschef Finn Ommestrup +299 527388 – fimo@kti.gl

Vi vil behandle ansøgningerne løbende. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ledelsen har til huse i Grønlands næststørste by Sisimiut, som er en perle med en fantastisk natur og masser af aktivitets- og oplevelsesmuligheder.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning