Gå til hovedindhold
161

Dette jobopslag er udløbet

Vil du være med til at skabe rammerne for et innovativt og bæredygtigt grønlandsk erhvervsliv?

Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel søger medarbejdere, som er parate til at tage et stort ansvar, og være med til at udvikle og forbedre rammerne på erhvervs- og handelsområdet i Grønland. Grønland står overfor en masse nye og spændende udfordringer i de kommende år. Nye lufthavne er på vej til at blive realiseret og en række erhverv, herunder turismen, står på tærsklen til at blive markante bidragsydere til den grønlandske økonomi i årene frem. Innovative erhverv bliver centrale i udviklingen af Grønlands vej mod en mere diversificeret økonomi, hvilket sætter krav til konkurrencemæssige og stabile rammebetingelser. Brænder du for at spille en rolle i udrulningen af en grøn omstilling, hvor bæredygtige tiltag går hånd i hånd med etablering af virksomheder i Arktis, er denne stilling måske noget for dig.

Om stillingen
I Erhvervs- og handelsafdelingen arbejder vi blandt andet med national erhvervs- og handelspolitik, turisme, eksport af is og vand, eksportfremme af grønlandsk erhvervspotentiale, samt med en række internationale erhvervs- og handelsrelaterede samarbejder. Som en del af dette har afdelingen store krydsflader på tværs af det grønlandske erhvervsliv, andre departementer, kommuner, interesseorganisation mv. Der arbejdes bredt med strategiudvikling og -implementering, sagsbehandling samt politisk betjening inden for vores sagsområder.
Vi arbejder meget i teams, men du skal også være parat til selvstændigt at tage ansvar for et eller flere af vores ansvarsområder. De konkrete arbejdsopgaver vil afhænge af dine interesser, kvalifikationer og erfaringer. Du kan blandt andet komme til at arbejde med:

 • Politisk betjening, herunder udarbejdelse af oplæg til Naalakkersuisut, baggrundsnotater, taler, besvarelse af §37 spørgsmål, afgive høringssvar mv.
 • Rådgivning af ledelsen i forbindelse med udarbejdelse af erhverv- og handelspolitik
 • Udvikling og implementering af nye erhvervs- og handelsstrategier
 • Tværgående koordinerende funktioner overfor andre departementer, myndigheder og erhvervslivet
 • Promovering af det grønlandske erhvervsliv og væksterhvervene på internationale messer og under handelsfremstød
 • Koordinering af eksterne samarbejder med f.eks. Visit Greenland, Nalik Ventures , Grønlands Erhverv, de lokale handelsstandsforeninger, mv.
 • Økonomi- og budgetstyring, sagsbehandling samt sekretariatsfunktioner


Om dig
Vi søger dig som gerne har følgende kvalifikationer:

 • Relevant faglig uddannelse, gerne på kandidatniveau, men personer med anden uddannelse eller baggrund opfordres også til at søge
 • Erfaring fra en politisk styret organisation og/eller det private erhvervsliv
 • Indgående kendskab til erhvervs- og handelspolitik
 • Kendskab til erhvervsøkonomi og/eller samfundsøkonomi vil være en fordel
 • Kendskab til grønlandske samfunds- og erhvervsforhold
 • Det er en fordel hvis du taler grønlandsk, dansk og engelsk

Om afdelingen
I Erhvervs- og Handelsafdelingen er vi 1 afdelingschef og 8-9 engagerede fuldtidsmedarbejdere samt en håndfuld studentermedhjælpere. Vi er en afdeling, hvor hver enkelt medarbejder har et stort ansvar. Samtidig har vi et godt socialt fællesskab, hvor vi sammen løfter vores mange opgaver og har det sjovt samtidigt.

Om ansættelsen
Stillingerne ønskes besat som special- eller chefkonsulent. Vi forestiller os derfor at du har flere års erfaring fra politisk styrede organisationer, kommune, departement eller tilsvarende. Det er centralt, at du kan tage ansvar og drive dine sager, både internt og eksternt.

Nyuddannede og ansøgere med anden erfaring kan også komme i betragtning og ansættes i udgangspunktet som fuldmægtige.

Stillingen ønskes besat den 1. maj 2023 eller efter nærmere aftale for den rette kandidat.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef for Erhvervs- og handelsafdelingen Marte Lona på e-mail: mlon@nanoq.gl eller telefon 346568.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til en af stillingerne anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning