Gå til hovedindhold
139

Dette jobopslag er udløbet

Videnskabelig assistent til tidsbegrænset projekt-ansættelse

Center for Arktisk Velfærd, Ilisimatusarfik søger en videnskabelig assistent til Uvildig udredning af ”spiralsagen” og den øvrige antikonceptionspraksis i Grønland og på efterskoler i Danmark med grønlandske elever i årene fra 1960 til og med 1991.

Den uvildige udredning har som hovedformål at belyse den såkaldte ”Spiralsag” og den øvrige antikonceptionspraksis, herunder andre antikonceptionsmetoder, i perioden 1960 frem til og med 1991, hvorefter Grønland hjemtog sundhedsområdet.

Den uvildige udredning skal søge at afdække følgende:

 • Den historiske kontekst for den antikonceptionspraksis i Grønland, der blev indledt i 1960’erne, herunder ”Spiralsagen”. 
 • Beslutningsforløbet, der ledte frem til initiativet vedrørende indførelse af brug af spiraler og anden antikonception, herunder hvad der lå til grund for initiativets igangsættelse, løbende videreførelse og tilpasning. Udredningen skal omfatte overvejelser, beslutninger og handlinger fra involverende myndigheder, organisationer og myndighedspersoner.
 • Initiativets konkrete gennemførelse i Grønland og for grønlandske piger som var indskrevet på efterskoler i Danmark. Det skal søges afdækket, hvordan initiativet blev implementeret over perioden og på tværs af grønlandske sundhedsdistrikter og for forskellige aldersgrupper. Det skal desuden søges afdækket, hvordan initiativet blev oplevet på baggrund af vidneberetninger.
 • Det retlige, administrative og sundhedsfaglige grundlag på daværende tidspunkt for opsætning af spiraler og for den øvrige antikonceptionspraksis i Grønland og for elever fra Grønland på efterskoler i Danmark i perioden.

Den videnskabelige assistent vil indgå i forskergruppen, og primært varetage arbejdsopgaver der relaterer sig til indsamling og analysering af vidneberetninger.

Stillingen er en tidsbegrænset fuldtidsstilling på 40 timer om ugen i 12 måneder med placering på Ilisimatusarfik i Nuuk. Stillingen er knyttet til Ilisimatusarfik Center for Arktisk Velfærd ICAV.

Da udredningen skal indsamle beretninger i hele landet, må der påregnes en del rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

Arbejdsopgaver:

 • Modtage vidneberetninger gennem foretagelse af face-to-face interviews samt bemanding af udredningens telefonlinje.
 • Medvirke til indledende systematisering og analyse af indsamlet materiale
 • Assistere ved arbejde med udredningens dataflow
 • Planlægge og afvikle feltarbejdsaktiviteter i forbindelse med indsamling af beretninger og historisk materiale
 • Medvirke til planlægning og afvikling af kommunikationsopgaver
 • Derudover vil der også være transskriberingsopgaver samt ad hoc opgaver.

Kvalifikationskrav:

 • Kandidatgrad inden for et relevant fagområde  f.eks. Kultur- og Samfundshistorie, Samfundsvidenskab, Antropologi eller lignende uddannelser
 • God til at sikre en rød tråd i akademiske projekter
 • Evne til at bevare overblikket og håndtere flere arbejdsopgaver ad gangen
 • Erfaring med udarbejdelse af skriftlige akademiske projekter
 • Erfaring med at foretage interviews samt transskribering
 • God til at skabe relationer og være imødekommende
 • Deltage fysisk i møder og aktiviteter på Ilisimatusarfik
 • Skal beherske grønlandsk og dansk
 • Det vil ligeledes være en fordel med erfaring i kommunikation via SoMe eller lign.

Kontakt/information:
Seniorforsker Tenna Jensen, Ilisimatusarfik Center for Arktisk Velfærd (ICAV) på telefon: +299 234670.
Ønsker du yderligere information om Grønlands Universitet, kan du læse mere på www.uni.gl

Om Ilisimatusarfik
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 10 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:  

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik.

Om Fællesadministrationen:
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes.
Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning