Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Vi søger en økonomi- og planlægningschef til Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse i Nuuk

Hvis du er dygtig til at styre en regnskabsfunktion, har godt overblik og en positiv indstilling, så har vi dit nye job.
 
Som økonomichef i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse er det hele økonomien i Det Grønlandske Sundhedsvæsenet, du kommer til at arbejde med.
Sundhedsvæsnet står i en dynamisk og spændende tid, hvor politiske, økonomiske og kliniske interesser konstant udfordrer os i vores hverdag. I økonomifunktionen er vores fokus rettet mod optimering af forretningsprocesser, budgetopfølgning mv. samt sikring af at nye muligheder udvikles og implementeres.
 
Vi søger derfor en aktiv og ambitiøs økonomi- og planlægningschef, som vil blive en del af en organisation, hvor der med budgetopfølgning, projekter og politisk deltagelse arbejdes på tværs organisationen for at sikre den optimale løsning.
 
Hvem er vi?
Økonomi- og planlægningsafdelingen er en afdeling med 10 økonomiansatte, som understøtter lederne i Det Grønlandske Sundhedsvæsen med alt inden for økonomi. Vores primære opgave er varetagelsen af økonomistyring, herunder budgetplanlægning og opfølgning for hele sundhedsvæsenet i Grønland, der består af ca. 1400 ansatte. Vi beskæftiger os desuden med optimering af forretningsgange, statistik og aktivitetsregistrering, udarbejdelse af høringsvar og besvarelse af politiske henvendelser.  
 
Dine arbejdsopgaver
Du vil få ansvar for økonomi- og planlægningsafdelingen og din arbejdsportefølje vil primært være som følgende;
 

 • Ledelsesmæssige ansvar for økonomi- og planlægningsafdelingen, herunder ansvar for at sikre at afdelingen opgaver udføres samt at afdelingen er velfungerende
 • Ansvarlig for besvarelse af politiske henvendelser
 • Rådgive Sundhedsledelsen i spørgsmål indenfor sundhedsøkonomiske områder
 • Deltage i udarbejdelse af ledelsesinformation, notater, høringssvar og beslutningsoplæg til hhv. Sundhedsledelsen og Departement for Sundhed
 • Deltagelse i optimering og udarbejdelse af forretningsgange
 • Ansvarlig for projekter, hvor der er tilknyttet økonomi og planlægningsopgaver
 • Ansvarlig for budgetopfølgning og controlling af hele sundhedsområdet finanslovskonti, der omfatter en bevilling på ca. 1,4 mia. kr.

 
Hvem er du?
Det er vigtigt at du er åben, positiv og har stort engagement. Du skal kunne overholde deadline og derfor kunne prioritere og strukturerer dine arbejdsopgaver og formidle på tværs af både geografiske, faglige og politiske grænser. Vi er løsningsorienteret og det er derfor vigtigt at du ser på dine muligheder og bidrager til at optimere vores processer. Hvis det brænder på skal du være parat til at yde en ekstra indsats for at komme i mål.
 
På det personlige plan lægger vi vægt på, at du er en uformel og munter person, som har lyst til at arbejde sammen med engagerede kollegaer, der lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, fællesskab og sparring.
 
Yderligere forventes det, at du opfylder og har følgende:

 • 4-6 års ledelsesmæssig og økonomisk erfaring
 • En relevant akademisk baggrund f.eks. HD (R), Cand Merc, eller lignende
 • Sproglig præcision og kan formidle komplicerede problemstillinger enkelt og klart – såvel skriftligt som mundtligt
 • Stærk inden for procesoptimering og har kendskab til projektstyring
 • Analytiske evner og er talstærk
 • Initiativrig og ansvarsbevidst i forhold til opgaver og kolleger samt arbejder både proces- og resultatorienteret.

 
Løn - og ansættelsesvilkår
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Arbejdsugen er på 40 timer i Grønland.
Stillingen er på fuld tid og ledig til besættelse pr. 1. september 2019 eller efter aftale

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgningsfristen er d. 15. august 2019
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte styrelseschef Malene M. Nielsen på tlf. (+299) 48 35 01 eller mail mamn@peqqik.gl 
 
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning