Gå til hovedindhold
100

Dette jobopslag er udløbet

Veterinær og Fødevaremyndigheden i Grønland søger en erfaren tilsynsførende til kontrol opgaver i Grønland

Har du erfaring med fødevareområdet og trænger til nye udfordringer i din karriere under arktiske himmelstrøg? Så kan vi tilbyde dig en spændende stilling i Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG). Her kan du bruge dine faglige kompetencer med fokus på udviklingen af fødevareområdet. Du kan være med til at sætte dit præg på denne udvikling samt arbejde visionært, og alt dette kommer i en pakke med Grønlands smukke natur.

Om stillingen
Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) har ansvaret for veterinær- og fødevarefaglige arbejdsopgaver i hele Grønland. Vi står over for nogle spændende nye opgaver i 2020 med udvikling af fødevarelovgivningen, og vi søger derfor en kompetent person, der kan indgå i vores team. Den kommende medarbejder ser vi gerne kan bidrage med viden og erfaring inden for kontrol og tilsyn på fødevareområdet samt være med til at udvikle de fremtidige planer.
Ved VFMG er der i øjeblikket 1 ledende dyrlæge, 4 fuldtidsansatte dyrlæger, 2 deltidsansatte dyrlæger og 1 tilsynsførende med erfaring inden for fødevarebranchen ved vores kontor i Nuuk. Dertil kommer to embedsdyrlæger lokaliseret i hhv. Ilulissat og Qaqortoq. Stillingen er i Nuuk, og du vil indgå i den daglige sagsbehandling, kontrol og drift samt grænsekontrolteamet (BCP) for fiskerifartøjer fra 3. lande.

Primære ansvarsområder

 • Kontrol, vejledning og sagsbehandling på fødevareområdet, herunder auditering/inspektion af fødevarevirksomheder og evt. deltagelse i kødkontrol.
 • Medvirken til udarbejdelse af lovgivning og retningslinjer for det veterinære arbejde i Grønland, herunder udarbejdelse af ny fødevarelovgivning for Grønland.
 • Aktiviteter tilknyttet de veterinære grænsekontrolsteder (EU Border Control Posts) i Nuuk og Sisimiut.
 • Borgerbetjening f.eks. vejledning i forbindelse med fødevarer, ind- og udførsel af dyr og trofæer.

Om dig
Du er uddannet dyrlæge (cand.med.vet.), akademiker med speciale inden for fødevarer eller har anden akademisk relevant baggrund.
For at kunne trives i jobbet er det vigtigt, at du:

 • interesserer dig for fødevareområdet og har erfaring fra offentlig forvaltning.
 • er god til at samarbejde med såvel kolleger som borgere og andre myndigheder.
 • kan lide at arbejde selvstændigt og er god til at overholde deadlines.
 • er god til at have flere bolde i luften på én gang.
 • har en god IT-mæssig forståelse.
 • er god til at formulere dig både mundtligt og skriftligt.
 • er flersproget. Arbejdssproget i afdelingen er dansk og i mindre grad engelsk. Det er en stor fordel, hvis du kan tale og skrive grønlandsk.


Vi håber, at du har et ligeså godt humør som os andre og kan trives med en uformel og god omgangstone i afdelingen.
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt. 

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende dyrlæge Egill Steingrimsson på telefon +299 53 06 86 / +299 34 53 23 eller ved at skrive til uumasut@nanoq.gl. Husk venligst, at der er 4 timers tidsforskel mellem Grønland og Danmark.

Grønland byder på storslået natur og rige muligheder for et aktivt friluftsliv. Nuuk er Grønlands hovedstad og største by med 18.000 indbyggere. Byen har et rigt kultur- og byliv og tilbyder fritidsaktiviteter for både børn, unge og voksne. Naturskønne omgivelser med fjelde og fjorde er kun et stenkast fra byens centrum og giver gode muligheder for at dyrke friluftslivet.
Ønsker du yderligere information om Grønland og om Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på:


Grønlandsk er landets hovedsprog. Hvis det ønskes, kan undervisning i grønlandsk tilbydes inden for den normerede arbejdstid.

Ansøgning
Ansøgningen skal være Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug i hænde senest søndag d. 5. juli 2020.

Ansættelsessamtale vil blive afholdt løbende evt. vha. elektroniske medier og ansættelse kan ligeledes ske løbende. 

Tiltrædelsesdato snarest mulig.

Generelt om Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre blev indført d. 21. juni 2009. Selvstyret består af en Centraladministration (CA), med cirka 650 ansatte fordelt på 9 departementer samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2.500 mennesker tilknyttet Selvstyret.
CAs opgave er, at sikre Naalakkersuisoqarfiit (Landsstyreområderne) et solidt politisk beslutningsgrundlag samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. Et højt prioriteret indsatsområde er at opbygge en mere borgernær offentlig sektor, der når ud til alle vores 56.000 indbyggere.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning