Gå til hovedindhold
162

Dette jobopslag er udløbet

UNDERVISER og tovholder til rådgivningsuddannelser i Ilulissat

Har du mod på nye udfordringer, så har vi en stilling til dig som underviser ved PI/SPS Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat. PI/SPS er det eneste socialpædagogiske seminarium i Grønland beliggende tæt op ad verdens største og smukkeste Isfjord, som er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste.
Seminariet har i alt ca. 300 studerende på 7 forskellige uddannelser: socialhjælperuddannelse, socialassistentuddannelse, professionsrettet bacheloruddannelse til socialpædagog, den decentrale pædagogmedhjælperuddannelse, dagtilbudsmedhjælperuddannelsen, rådgiver i socialt arbejde og rådgivningsassistentuddannelsen. Vi har godt 40 ansatte hvoraf ca. 20 er undervisere.
PI/SPS dækker hele Grønland med følgende væsentlige funktionsområder:

 • at uddanne og efteruddanne kvalificerede dagtilbudsmedhjælpere, socialpædagoger, socialassistenter, socialhjælpere, rådgivningsassistenter og rådgivere i socialt arbejde
 • at inspirere til fagligt og uddannelsesmæssigt udvikling i den socialpædagogiske sektor


Vi søger en underviser til det socialfaglige og socialretlige fagområde, som også skal være tovholder for de to modulopbyggede efteruddannelsesforløb:

 • Erhvervsuddannelsen til Rådgivningsassistent
 • Akademiuddannelse til Rådgiver i Socialt Arbejde

Vi søger en fleksibel og udviklingsorienteret underviser, som udover at brænde for det socialfaglige, er en god kollega, der møder sine omgivelser og arbejdsopgaver med en positiv tilgang. Du tilknyttes PI/SPS’ hovedafdeling med ansættelse i Ilulissat og skal kunne varetage koordinering af rammerne for undervisningen samt undervisningsopgaver på rådgivningsuddannelserne. Du skal forvente, at der vil være rejseaktiviteter. Der kan blive tale om undervisningsopgaver i hele Grønland.
Du bliver en del af et dygtigt underviserteam ved PI/SPS med mulighed for at samarbejde omkring det tværprofessionelle arbejde. Desuden får du som tovholder mulighed for at præge og videreudvikle undervisningsforløb i tråd med Seminariets vision om at bidrage til at gøre en forskel på det sociale og pædagogiske område i hele Grønland.

Følgende faglige og personlige kompetencer vægtes:

 • du er uddannet socialrådgiver på bachelorniveau - gerne suppleret med en master eller kandidat
 • du har erhvervserfaring med rådgivningsarbejde på det sociale område
 • du har undervisningserfaring og motiveres af at undervise unge eller voksne
 • du har kendskab til diversiteten i det grønlandske samfund
 • du er åben over for andre kulturelle tilgange
 • du kan tage ansvar for egen undervisning samt sammenhæng og progression på hele uddannelsen
 • du ser styrker ved at samarbejde, herunder tværfagligt samarbejde
 • du har en anerkendende tilgang, er tillidsfuld og ansvarsbevidst.
 • du er grønlandsksproget – da undervisningen vil foregå på grønlandsk

Stillingen ønskes besat: Snarest muligt og helst senest pr. 01. august 2023
Ansøgningsfrist: 20. juni 2023 kl. 8:00 (vestgrønlandsk tid)

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning