Gå til hovedindhold
126

Dette jobopslag er udløbet

Underviser i Dansk og Engelsk

KTI søger 1 underviser i dansk og engelsk til Sprogkurser
Da vores faste dansklærer har valgt at søge nye udfordringer, søger vi en underviser i dansk og engelsk med primært ansvar for danskområdet, der har lyst til at undervise intensive kurser og mod på at udvikle materiale og nye kursustyper til vores kursister.

Tiltrædelse: 1. marts 2019 eller efter aftale.

Om stillingen
Som underviser hos Sprogkurser har du den kreative sprogundervisning i fokus. Kursisterne på dansk og engelsk er voksne, der gerne vil opkvalificere deres sproglige kompetencer og oftest har grønlandsk som modersmål. Dog er der på danskkurserne en stigende variation af nationaliteter blandt vores kursister.  
Det er en fordel, hvis du kan tale grønlandsk, men det er ikke et krav.
Som underviser hos os får du muligheden for at nytænke og udvikle relevante kurser og materiale samt at prøve kræfter med alsidig sprogundervisning, der ikke kun er tavlebaseret.
Det primære arbejdssted er Sisimiut, men da vi dækker hele Grønland, vil der være rejsetid forbundet med stillingen.
Afdelingen består af en leder, en kontorfuldmægtig og 2 undervisere i engelsk og grønlandsk samt et antal eksternt tilknyttede undervisere. Du bliver altså en del af et lille, men effektivt team, hvor samarbejde og fokus på kvalitet i undervisningen prioriteres højt, og tværfagligt samarbejde sprogfagene imellem er en forudsætning for kvalitet.

Vi ønsker

 • At du har en relevant uddannelse f.eks. en akademisk uddannelse i dansk eller en læreruddannelse med linjefag i dansk
 • At du har mulighed for at træde til og undervise på engelskkurser efter behov
 • Har erfaring med voksenundervisning og evt. andetsprogsundervisning
 • Har erfaring med og interesse i udvikling af materiale til sprogundervisning
 • Har erfaring med og interesse for IT/multimedier
 • Har interesse for og gerne erfaring med fjernundervisning
 • At du er indstillet på at tage ansvar for udviklingen af dit fag f.eks. som udvikler af nye kursustyper
 • Er åben for tæt, konstruktivt samarbejde med andre undervisere
 • Har interesse for at gøre sprogundervisning til andet og mere end tavleundervisning
 • Er fleksibel i forhold til rejsetid og lokaleforhold i forbindelse med kurser på kysten
 • Er indstillet på at lære grønlandsk, hvis du ikke er grønlandsksproget

Vi tilbyder

 • Et spændende og udfordrende job i et kreativt og positivt arbejdsmiljø
 • En afdeling, hvor vi brænder for sprog og sproglæring af højeste kvalitet
 • Åbenhed overfor nye ideer og nye veje at føre sprogundervisningen
 • Mulighed for i høj grad at præge sit eget job med sin faglighed
 • Mulighed for at hjælpe mennesker videre gennem sproglig opkvalificering

Et fællesskab og tæt samarbejde med de øvrige afdelinger på KTI

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Souschef Finn Ommestrup på tlf: +299 527388.
 
Ansøgning
Ansøgning skal indeholde CV, uddannelsesdokumenter samt andre relevante bilag.

Ansøgningsfrist er den 22. februar 2019. Vi forventer at afholde jobsamtaler umiddelbart efter sidste frist, men forbeholder os ret til at behandle ansøgninger løbende.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning