Gå til hovedindhold
103

Dette jobopslag er udløbet

Udvikler til Udviklingsenheden

Har du it-kompetencer i topklasse og lyst til at arbejde med at effektivisere processer ved hjælp af digitale løsninger?
Udviklingsenheden i Økonomi- og Personalestyrelsen søger en projektleder til at indgå i et team, der arbejder med udviklingsprojekter med fokus på optimering og digitalisering af processerne i styrelsen. Vores mål er at udnytte de digitale og teknologiske muligheder til at opbygge endnu mere effektive processer og dermed sikre en bedre anvendelse af eksisterende ressourcer og af de kompetencer, der er til rådighed.

De projekter, vi arbejder med, omhandler hovedsageligt Økonomi- og Personalestyrelsens ansvarsområder, og du vil derfor indgå i arbejdet med at udvikle og understøtte centrale opgaver inden for offentlig administration, såsom løn og regnskab. Med henblik på at skabe enkle og helhedsorienterede løsninger for at leve op til styrelsens formål: At frigøre samfundets ressourcer til udvikling af Grønland.

Din opgaver
Vi har mange projekter - igangsat og på tegnebrættet. Lige nu arbejder vi eksempelvis med optimering af ansættelsesprocesser og optimering af kontakt til ASA.
Dine kompetencer og dine interesser vil være med til at bestemme, hvilke projekter du vil blive involveret i og være ansvarlig for, men dine arbejdsopgaver vil primært være inden for disse områder:

 • At lede og drive digitaliseringsprojekter
 • Gennemføre udviklingsprojekter
 • Kortlægge og udfordre nuværende processer sammen med kollegaer og eksterne interessenter
 • Bidrage med løsningsdesign i forhold til de muligheder, der identificeres i forbindelse med kortlægningen
 • Digitalisere arbejdsgange - herunder både input og output af data, eksempelvis digitalisering af blanketter og de dertilhørende arbejdsgange
 • Implementere nye processer – både eksternt og internt
 • Procesoptimering
 • Risikoanalyse i forbindelse med ændringer i systemer og arbejdsgange
 • Drift og udvikling af Podio (intranet, projektledelsesværktøj, ticketsystemer mm.)


Om dig

 • Du har stor viden og erfaring inden for IT-området og har med fordel kendskab til kodning i Java og PHP samt med at arbejde i Photoshop. Dette er dog ikke et krav
 • Du er god til at formulere dig, både mundtligt og skriftligt
 • Du har erfaring med ledelse og udførelse af projekter
 • Du har et procesorienteret, analytisk, metodisk og løsningsorienteret mindset
 • Du har et godt overblik - også ved komplekse problemstillinger
 • Du har lyst til at arbejde med udvikling og forandring
 • Du trives med at varetage både drifts- og udviklingsopgaver på tværs af organisationen både internt og eksternt
 • Du har gerne erfaring med automatisering gennem brug af RPA. Dette er dog ikke et krav
 • Du er dobbeltsproget i grønlandsk og dansk i skrift og tale. Du kan begå dig på engelsk på skrift


Økonomi- og Personalestyrelsen
Grønlands Selvstyres Centraladministration er en spændende og mangfoldig arbejdsplads. Organisationen består af en række departementer samt underliggende styrelser med hvert sit fagområde.

Du vil blive ansat i Udviklingsenheden under Serviceafdelingen, som er placeret i Økonomi- og Personalestyrelsen og hører under Departementet for Finanser. Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om stillingen hos faglig leder Jacob Larsen på telefon 34 52 19 eller på mail jala@nanoq.gl

Økonomi- og Personalestyrelsens fælles værdier
ASA’s grundlag er at “ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. ASA arbejder aktivt for udvikling af samarbejdet med enheder, virksomheder og borgere”. Det betyder, at ASA har klare mål for alle kerneopgaver, at ASA prioriterer kompetenceudvikling samt at ASA effektiviserer den offentlige sektor.

ASA’s 3 værdier er

 • Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
 • Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
 • Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning