Gå til hovedindhold
114

Dette jobopslag er udløbet

Udstillingsdesigner

Udstillingsdesigner til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (herefter forkortet som NKA) søger en
udstillingsdesigner på halv tid til ansættelse pr. 1. februar 2019.

Udstillingsdesignerens opgave er udstillingsdesign i 3D model i tæt samarbejde med inspektører, arkivarer og andre fagfolk på NKA. Designeren deltager i udvælgelse af genstande i magasiner og arkiver og udarbejder arbejdstegninger i samarbejde med håndværkere og malere. Designeren skal være i stand til opbygning og patinering af scenarier i udstillingen og skal deltage i opsætning/montering af genstande i montrer i samarbejde med konservatorer og andre inspektører.
Designeren deltager i opsætning af særudstillinger. Det er designerens ansvar at lysforhold og belysning i udstillinger lever op til kravene for bevaring af kulturhistoriske genstande.

Stillingen ønskes besat med en kreativ person med relevant uddannelse som fx arkitekt.

Ansøger

  • Skal have teknisk flair og færdigheder i 3D-modellering og have indgående kendskab til øvrig design, grafisk tilrettelæggelse og tegninger.

Løn og ansættelsesforhold
Udstillingsdesignerstillingen er en halvtidsstilling.
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgningen skal seneste være NKA i hænde senest den 15. januar 2019.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.