Gå til hovedindhold
131

Dette jobopslag er udløbet

Uddannelsesstyrelsen søger skolekonsulent inden for modersmålsundervisning

Genopslag - Uddannelsesstyrelsen søger skolekonsulent inden for modersmålsundervisning

I Uddannelsesstyrelsen er en stilling som skolekonsulent med særlig kompetence inden for modersmålsundervisning og humanistiske fag eller praktisk musiske fag ledig til besættelse pr. 1. november eller efter aftale.
Stillingen er placeret i Afdelingen for det pædagogiske område og refererer til afdelingschefen.

Skolekonsulentens arbejdsområder
Medvirke til at:

 • Implementere sprogekspertgruppens anbefalinger
 • Implementere IT strategi
 • Implementere forlagsstrategi
 • Implementere kursusstrategi
 • Indgå i arbejdet med uddannelsesreform
 • Udvikle inddragelse af teknologi og sprog i fagene.


Skolekonsulentens arbejdsopgaver vil omfatte

 • Nytænke grønlandsk og uv-materialer samt IT i fagene
 • Informere enkelte lærere, skoler og kommuner
 • Udarbejde notater, svar, redegørelser mv.
 • Afholde seminarer og kurser
 • Rådgive og vejlede lærere, skoler og kommuner
 • Udarbejde prøver og test
 • Deltagelse i tværfaglige projekter og opgaver - i samarbejde med de øvrige skolekonsulenter og afdelinger samt eksterne samarbejdspartnere.


Om dig
Den ideelle ansøger:

 • Uddannelse inden for pædagogisk og/el. sproglig master/kandidatgrad eller igangværende master/kandidatuddannelse
 • Indsigt i sprogundervisning i modersmålsundervisning og didaktik
 • Har et grundigt kendskab til folkeskolen i Grønland, kultur og samfund
 • Fortrolig med anvendelse af digitale hjælpemidler i forskellige sammenhænge
 • Velorienteret om forskellige, nye tendenser inden for pædagogik og undervisning generelt
 • Velformuleret i skrift og tale
 • Er struktureret, ansvarsbevidst og løsningsorienteret
 • Er initiativrig og kan arbejde selvstændigt, men har også gode samarbejdsevner.


Om Uddannelsesstyrelsen
Uddannelsesstyrelsen er en politisk styret organisation og arbejder både med betjening af departementet, og det politiske samt udvikling og produktion. Uddannelsesstyrelsen undergår for tiden modernisering af arbejdsområder og procedure – som du gerne skal hjælpe til med.
Vi er en mangfoldig arbejdsplads med mange forskellige funktioner, der udover mere traditionelle styrelsesfunktioner, bl.a. har eget forlag, trykkeri og informations- og udlånssamlinger. Styrelsen beskæftiger sig hovedsagelig med før- og folkeskole, efterskoler og friskoler.  Vi er knap 50 kolleger, der i et uformelt miljø sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau.

Ansøgning
Motiveret ansøgning, vedlagt et opdateret CV og relevante bilag, skal sendes via nedenstående link.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om jobbet, kan du henvende dig til teamleder Karla Petrussen
direkte nummer (+299) 34 56 58 eller karp@nanoq.gl.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning