Gå til hovedindhold
124

Dette jobopslag er udløbet

Uddannelsesstyrelsen søger skolekonsulent

I Uddannelsesstyrelsen er en stilling som skolekonsulent med kompetence og interesse for undervisningsmidler og formidling ledig til besættelse snarest eller efter aftale. Stillingen er placeret i Afdelingen for Administration og Formidling og refererer til teamlederen i formidlingsafdelingen. Formidlingsafdelingen er under forandring med udvikling af bl.a. nye måder at inspirere og sprede viden på samt indførelse af ny materialeplatform.
Vi søger derfor en kollega, der er up-to-date pædagogisk og didaktisk og med lyst til at udvikle nye måder til at inspirere lærere i Folkeskolen.

Skolekonsulentens arbejdsopgaver vil omfatte:
• Informere, inspirere og vejlede lærere og skoler om undervisning og materialebrug
• Udarbejde undervisningsforløb, emnelister, videospots og opslag til Facebook og hjemmeside
• Afholde workshops
• Medvirke til udarbejdelse af uv-materialer
• Medvirke ved materialevurdering og vedligeholdelse af udlånssamlingerne
• Servicering og vejledning af lånere
• Registrering af materialer og lånere
• Deltage i tværfaglige projekter og opgaver - i samarbejde med de øvrige skolekonsulenter og afdelinger samt eksterne samarbejdspartnere.

Om dig
Den ideelle ansøger:
• Har læreruddannelse og gerne en videreuddannelse
• Har bred erfaring med undervisning i Folkeskolen
• Har et grundigt kendskab til folkeskolen i Grønland, kultur og samfund
• Er velorienteret om forskellige nye tendenser inden for pædagogik, didaktik og undervisning
• Er velformuleret i skrift og tale på både grønlandsk og dansk
• Er struktureret, ansvarsbevidst og løsningsorienteret
• Er initiativrig og kan arbejde selvstændigt, men har også gode samarbejdsevner
• Er kreativ, fleksibel og nytænkende
• Er imødekommende og service-minded  

Om Uddannelsesstyrelsen
Uddannelsesstyrelsen er en politisk styret organisation og arbejder både med betjening af departementet, og det politiske niveau samt udvikling og produktion. Uddannelsesstyrelsen undergår for tiden modernisering af arbejdsområder og procedurer – som du gerne skal hjælpe til med. Vi er en mangfoldig arbejdsplads med mange forskellige funktioner, der udover mere traditionelle styrelsesfunktioner, bl.a. har eget forlag, trykkeri og informations- og udlånssamlinger. Styrelsen beskæftiger sig hovedsagelig med før- og folkeskole, efterskoler og friskoler. Vi er knap 50 kolleger, der i et uformelt miljø sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau.

Løn - og ansættelsesvilkår
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår. Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er indplaceret på Løntrin 39. 

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgning Motiveret ansøgning, vedlagt et opdateret CV og relevante bilag, skal sendes via nedenstående link. Ansøgningsfristen er den 5. august 2021. Yderligere oplysninger: Hvis du vil vide mere om jobbet, kan du henvende dig til Afdelingschef Lone Hindby lohi@nanoq.gl +299 346273 Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl under Job.
 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning