Gå til hovedindhold
166

Dette jobopslag er udløbet

Uddannelsesstyrelsen søger en skolekonsulent for trintests og afsluttende prøver

I Uddannelsesstyrelsen opslås en stilling som skolekonsulent for statistik, trin- og afsluttende evaluering i folkeskolen ledig til besættelse pr. 1 oktober eller efter aftale.
Stillingen er placeret i Afdelingen for administration, tilsyn og politik og refererer til afdelingschefen.

Skolekonsulenten har følgende arbejdsområder

 • Koordinering, administration og varetagelse af styrelsens opgaver i forhold til folkeskolens trintests og afsluttende evaluering
 • Administration af procedure omkring trintest på yngste- og mellemtrinnet.
 • Indgå i arbejdet med digitalisering af afgangsprøver og trintest
 • Indgå i arbejdet med uddannelsesstrategi
 • Indgå i arbejdet med forlags- og kursusstrategi


Skolekonsulentens arbejdsopgaver vil og kan omfatte:

 • Sikring af kvaliteten i tilrettelæggelsen og den praktiske gennemførelse af folkeskolens trintests og afsluttende prøver.
 • Udvikling og afprøvning af samt vejledning af prøver i folkeskolens fag, herunder især mundtlige og skriftlige prøver
 • Rådgive og vejlede lærere, skoler og kommuner
 • Udarbejde notater, svar, redegørelser mv.
 • Afholde seminarer og kurser
 • Deltage i tværfaglige projekter og opgaver - i samarbejde med de øvrige skolekonsulenter og afdelinger samt eksterne samarbejdspartnere.


Om dig
Den ideelle ansøger:

 • Har læreruddannelse- og/eller samfundsvidenskabelig uddannelse eller relevant uddannelse.
 • Har et grundigt kendskab til folkeskolen i Grønland, kultur og samfund.
 • Er velorienteret om forskellige, nye tendenser inden for pædagogik og undervisning generelt
 • Er struktureret, ansvarsbevidst, proaktiv og løsningsorienteret
 • Har erfaring med anvendelse af statistiske værktøjer
 • Har kendskab til skoleadministrationsprogrammer
 • Har gode mundtlige og skriftlige kommunikations- og formidlingsevner på grønlandsk og dansk, evt. engelsk
 • Er god til både teamsamarbejde og til at arbejde selvstændigt og under tidspres.

Om Uddannelsesstyrelsen
Uddannelsesstyrelsen er en politisk styret organisation og arbejder både med betjening af departementet, og det politiske niveau samt udvikling og produktion. Uddannelsesstyrelsen undergår for tiden modernisering af arbejdsområder og procedurer – som du gerne skal hjælpe til med.
Vi er en mangfoldig arbejdsplads med mange forskellige funktioner, der udover mere traditionelle styrelsesfunktioner, bl.a. har eget forlag, trykkeri og informations- og udlånssamlinger. Styrelsen beskæftiger sig hovedsagelig med folkeskole, efterskoler og friskoler.  Vi er knap 45 kolleger, der i et uformelt miljø sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau.

Løn - og ansættelsesvilkår
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
                                                                        
Bolig
Der følger ingen bolig til stillingen.

Ansøgning
Motiveret ansøgning, vedlagt et opdateret CV og relevante bilag, skal sendes via nedenstående link.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om jobbet, kan du henvende dig til
Fungerende Afdelingschef i Uddannelsesstyrelsen
Salik Schmidt
sach@nanoq.gl
+299 346477
Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl, under Job.

Uddannelsesstyrelsen modtager ikke ansøgninger igennem mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning