Gå til hovedindhold
164

Dette jobopslag er udløbet

Uddannelsesstyrelsen søger afdelingschef for administration, tilsyn og politisk betjening

Uddannelsesstyrelsen er under ledelsesmæssig og organisatorisk reorganisering, hvorfor vi opslår stillingen som afdelingschef og souschef for styrelseschefen for den kommende afdeling for administration, tilsyn og politisk betjening. Afdelingschefens hovedopgaver er at varetage den faglige og administrative ledelse af afdelingen og deltage i realisering af Uddannelsesstyrelsens opgaver. Afdelingschefen referer til styrelseschefen i Uddannelsesstyrelsen.

Uddannelsesstyrelsen søger en synlig, dynamisk og udviklingsorienteret afdelingschef, som kan styrke samarbejde og videreudvikle udviklingstiltag på ovennævnte områder i tæt samarbejde med den øvrige ledelse, medarbejderne i Uddannelsesstyrelsen og ikke mindst vore eksterne samarbejdspartnere.

Du har:

  • indgående kendskab til det grønlandske samfund og uddannelsessystem,
  • en akademisk uddannelse,
  • ledelseserfaring fra en offentlig forvaltning - meget gerne fra en politisk styret organisation,
  • gode samarbejdsevner og gennemslagskraft samt
  • gode sproglige og skriftlige kommunikative færdigheder


Ansvarsområder
Afdelingschefen har ansvar under delegation for implementering og udvikling af lovgivningsområderne folkeskole, højskole, efterskole samt GUX, som bliver et nyt ansvarsområde under styrelsen. Afdelingens vigtigste opgaver er politisk betjening, tilsyn, folkeskolens afgangsprøver, statistik samt administration af driftsopgaver på gymnasieområdet.
Desuden har afdelingschefen ansvar for overordnede personaleforhold, administration, distribution og produktion.
Afdelingschefen har ansvar for personale, økonomi, koordinering af projekter internt i afdeling og eksterne samarbejdspartnere. Hver afdeling har mellem 18 og 28 ansatte som er opdelt i mindre teams. Derudover skal afdelingschefen medvirke til at sikre samarbejde mellem fagteams på tværs af styrelsens afdelinger.

Om Uddannelsesstyrelsen
Uddannelsesstyrelsen er en politisk styret organisation og arbejder både med betjening af departementet, og det politiske niveau samt udvikling og produktion. Uddannelsesstyrelsen undergår for tiden modernisering af arbejdsområder og procedurer – som du gerne skal hjælpe til med. Vi er en mangfoldig arbejdsplads med mange forskellige funktioner, der udover mere traditionelle styrelsesfunktioner, bl.a. har eget forlag, trykkeri og informations- og udlånssamlinger. Styrelsen beskæftiger sig hovedsagelig med folkeskole, efterskoler, højskoler, og som nyt driftsopgaver på gymnasieområdet. Vi er knap 50 kolleger, der i et uformelt miljø sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau.

Ansøgningsfristen er den 15. august 2022.

Yderligere oplysninger: Hvis du vil vide mere om jobbet, kan du henvende dig til styrelseschef Kaali Olsen kaol@nanoq.gl +299 346158

 

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen  med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2022 månedligt Kr. 56.911 og årligt Kr. 682.930

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning