Gå til hovedindhold
185

Dette jobopslag er udløbet

Uddannelseschef til Bygge- & Anlægsuddannelserne i Sisimiut

Er du på højde med de nyeste tendenser indenfor byggebranchen? Er du en dygtig og inspirerende leder?
Vil du være med til at sikre, at KTI Bygge og Anlæg matcher erhvervslivets behov, hvor du sikrer vigtige bidrag, der sætter retning på uddannelsesområdet, integrerer viden fra relevante brancheområder, samt være garant for at pædagogikken og didaktikken afspejler et tæt samarbejde med erhvervslivet?
Kan du sige ja til ovenstående spørgsmål, er du måske vores nye uddannelseschef på uddannelsesområdet indenfor bygge- og anlægsuddannelser på KTI- Teknikimik Ilinniarfik (Tech College Greenland) i Sisimiut.
Vores nye uddannelseschef skal have en god portion ledelseserfaring, samt viden og interesse for erhvervsuddannelser, gerne med erfaring indenfor bygge- og anlægsområdet.

Ledelsesansvar og arbejdsopgaver

 • Planlægge, drifte og kvalitetssikre KTIs bygge og anlægsuddannelser i Sisimiut.
 • Ansvar for at uddannelsernes indhold matcher de kompetencebehov KTI skal uddanne til.
 • Personaleledelse af ca. 14 underviser og medarbejder.
 • Indgå i ledelsesteamet – 2 uddanneleschefer, samt øvrige 3 leder.
 • Medvirke til stadig udvikling af KTI, herunder sikring af et godt uddannelsesmiljø på tværs af uddannelserne.
 • Planlægning og styring af budget og økonomi indenfor eget område under hensyntagen til KTIs samlede budget.
 • Ansvarlig for opdatering og kvalitetssikringen af indholdet i uddannelsesplaner i samarbejde med erhvervslivet.
 • Ansvar for 9 fuldtidsuddannelser, hvoraf 3 på de ordinære erhvervsuddannelser og 5 på de korte uddannelser, samt efteruddannelsesudbud til erhvervslivet.

Du kan læse mere om uddannelserne her www.kti.gl.

KTI har aktiviteter på både kursussiden og indtægtsdækket virksomhed, som planlægges i tæt samarbejde med brancheområdet. Ledelsesopgaven består i fortsat at øge uddannelsesporteføljen på kursusområdet med hensyntagen til den teknologiske udvikling, samt i et tæt samarbejde med brancherne at identificere uddannelsesbehov og format for uddannelserne.

Som uddannelseschef får du det ledelsesmæssige ansvar for p.t. 14 underviser med blik på både den samlede og den enkeltes opgaveportefølje. I samarbejde med hele chefgruppen skal du være med til at udvikle didaktikken, samt sikre en høj faglig kvalitet på bygge- og anlægsuddannelserne – både på fuldtids- og kursusområdet. Du skal skabe rammer, der sikrer, at underviserne får mulighed for løbende at udvikle deres kompetence.
I tæt samarbejde med uddannelsesinspektøren vil du lede arbejdet med den løbende opdatering af uddannelserne.

Vi søger en stærk profil med følgende kompetencer:
Der skal være sammenhæng mellem uddannelseschefens faglige kvalifikationer og kompetencer, der er nødvendige for at varetage stillingen som uddannelseschef.
Desuden skal uddannelseschefen også have den faglige indsigt i uddannelserne – gerne et netværk indenfor området/branchen, som er nødvendig for at kunne identificere udviklingstendenser indenfor det faglige område.

Det vigtigt at du:

 • har erhvervserfaring og indsigt i bygge og anlægsområdet.
 • kan tænke strategisk og kan styre processer, så du kommer i mål og bruger ressourcer på den mest formålstjenstlige måde.
 • kan prioritere og facilitere i tæt dialog med medarbejdere og lærlinge, så de møder en nærværende og inddragende uddannelseschef i deres hverdag.
 • er en stærk kommunikator, der kan sætte retning og skabe mening i en til tider kompleks hverdag.
 • synes det er vigtigt at være positiv og skabe glæde på din arbejdsplads.

Du vil få fysisk arbejdsplads i Sisimiut. Du vil som uddannelseschef referere til souschef og forstander, og vil i det daglige indgå i tæt samarbejde med de øvrige uddanneleschefer og ledere på KTI.

OM KTI – Erhvervsskole og Gymnasium.
Bygge og Anlæg er en afdeling ved Teknikimik Ilinniarfik – Tech College Greenland (KTI), der fremtræder som en moderne og ressourcestærk uddannelsesinstitution med alt nødvendigt og moderne undervisningsmateriel og velindrettede værksteder. Skolen er under konstant udvikling og ekspanderer løbende i takt med samfundets behov og ønsker.
KTI er en uddannelsesinstitution med ca. 150 medarbejdere, der i Nuuk og Sisimiut udbyder erhvervsuddannelser inden for områderne Jern og Metal, Byggeri og Anlæg, Råstoffer, Sprogkurser, samt de gymnasiale uddannelser GU, GUX, e-GUX og Nordatlantisk gymnasieklasse, samt adgangskurser til ingeniør og maskinmesteruddannelserne.
KTI har driftssamarbejde med Danmarks Tekniske Universitet - Arctic – DTU, om to ingeniøruddannelser og er hjemsted for Maskinmesterskolen København om maskinmesteruddannelsen.
Herudover har KTI ansvaret for driften af ca. 360 kollegieboliger, der er beliggende i Sisimiut.

Stillingen ønskes besat senest den 1. august 2023.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 24 og uge 25.

Alle interesserede, uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, der har de nødvendige kvalifikationer, opfordres til at søge. Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Souschef Finn Ommestrup på mobil +299527388 / mail: fimo@kti.gl .

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr f.eks. hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.
 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning