Gå til hovedindhold
168

Dette jobopslag er udløbet

Udadvendt og struktureret kollegiepædagog til GUX Aasiaat

Udadvendt og struktureret kollegiepædagog til GUX Aasiaat
Til at arbejde med de unge bosat på kollegierne ved GUX Aasiaat søger vi to kollegiepædagog eller social assistent, til tiltrædelse 15. november 2022 eller efter nærmere aftale. Vi søger en der har erfaringer ind for det område, der med respekt for de unge og deres situation som studerende kan medvirke til at strukturere elevernes hverdag, og medvirke til at opbygge et fritidsliv, der spiller fornuftigt sammen med de unges studier.
De unge på kollegierne kommer fra hele Nordgrønlands vestkyst, og vil derfor typisk i udgangssituationen være langt fra familie og venner. Savn og hjemve fylder derfor i hverdagen.
Tilknyttet gymnasiets kollegier er der derfor et korps af kollegiepædagoger, der medvirker til at strukturere hverdagen for de unge og som i et vist omfang udfylder det tomrum, som familie og venner efterlader hos den enkelte.
Der vil ofte være en del unge, der har svært ved at stå ud af sengen om morgenen, der vil være unge, der ikke kan se nytten af at indtage næringsrige måltider, og der vil være unge, der har svært ved at finde vej til sengen om aftenen, fordi computerspil er sjovere end at sove. Endelig er der unge, der ikke mener, at lektielæsning er en naturlig del af hverdagen.
Som ny medarbejder får du fem direkte kolleger med pædagogisk eller lignende baggrund. Endvidere vil du i et vist omfang skulle arbejde sammen med skolens lærere og øvrigt personale.

Hvis ovenstående lyder interessant for dig, vil vi gerne have en motiveret ansøgning, hvor du gør rede for din uddannelse og de erfaringer, du vil kunne bringe med i jobbet. Endvidere skal din ansøgning indeholde refleksioner over, hvordan du vil løfte opgaven med at give rum til den unges udvikling som selvstændigt individ - og teenager - og samtidig sikre, at den unge er fokuseret på uddannelse, sund levevis og aktiv deltagelse i (lokal-)samfundet.

Som kollegiepædagog skal du bl.a.

 • Have bolig i eller tæt på kollegiet for derved at have tæt kontakt til særligt 1.g eleverne, der oftest er under 18 år gamle.
 • Arbejde tæt sammen med skolens øvrige personale, primært kantinepersonale, uddannelsesvejledere og skolekonsulenter
 • Være en del af vagtordningen sammen med de øvrige kollegiepædagoger i nattetimerne og i weekenden
 • Sørge for at kollegianerne overholder ordensreglerne for kollegierne
 • Kunne vejlede om hygiejne og om elementær sund madlavning
 • Igangsætte og deltage i aktiviteter for kollegianere
 • Varetage den daglige kontakt med kollegianerne, i de kollegier, som du bliver ansvarlig for

Vi forventer

 • At du har godt et humør og er imødekommende
 • At du er empatisk og kan gå i dialog med kollegianerne
 • At du er god eksemplarisk til kollegianerne
 • At du ser en udfordring i at skabe en fremtid for Nordgrønlands unge
 • At du er god til at arbejde med unge i aldersgruppen 15 – 25 år
 • At du er selvstændig og struktureret
 • At du er kommunikativ dygtig og har en systematisk og anerkendende tilgang til det pædagogiske arbejde
 • At du er uddannet pædagog eller har en anden relevant socialfaglig uddannelse

Vi tilbyder

 • Personalegoder som fx adgang til lån af kajak og langrandski
 • Stor frihed til at udvikle de pædagogiske tiltag for kollegianerne
 • Mulighed for stort ansvar og selvstændige arbejdsopgaver
 • Engagerede kollegaer


Oplysninger om stillingen kan indhentes hos rektor Dorthie Siegstad, dorthie@gux-aasiaat.gl eller telefon +299 89 49 01.

Ansøgningen samt CV og kopi af eksamenspapirer upload din ansøgning via link.

Ansøgningsfrist 25. oktober 2022.

Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik
Nordgrønlands Gymnasiale Skole
Postboks 225 · 3950 Aasiaat
Telefon: +299 89 49 00
Mailadresse: job@gux-aasiaat.gl
Hjemmeside: www.gux-aasiaat.gl

 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning