Gå til hovedindhold
164

Dette jobopslag er udløbet

Tolk søges til Center for National Vejledning

Tolk søges til Center for National Vejledning
Vi søger lige nu en tolk til ca. 30 timers arbejde om ugen. Stillingen ønskes besat senest 1. september eller hurtigst muligt herefter. Den primære opgave består i at tolke for dansksprogede psykologer i Studenterrådgivningen. Studenterrådgivningen er et tilbud til alle studerende hvor der gives gratis psykoterapeutiske samtaler. Studenterrådgivningen består af 5 afdelinger med 12 ansatte fordelt over Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq. Du vil indgå i et tværfagligt team bestående af 8 psykologer og 3 psykoterapeuter fordelt på de 5 afdelinger.
Den landsdækkende Studenterrådgivning er et offentligt tilbud og hører under Center for National Vejledning.
Det vil være muligt at blive ansat enten i hhv. Ilulissat, Aasiaat, Nuuk eller Qaqortoq.
Som tolk skal du tolke samtaler mellem psykolog og studerende. Disse samtaler har varighed af ca. 50-60 min. Tolken aflønnes for 2 timers arbejde per afholdt samtale. Foruden de 50-60 min. samtale, får tolken således også løn for arbejdet med planlægning og forberedelse.
Mange af samtalerne er online.
Arbejdet udføres under tavshedspligt af hensyn til klienten.

Arbejdsopgaver

  • Tolkning for dansksproget psykologer i terapeutiske samtaler
  • Tolkning for dansksproget psykologer ifm. telefonopkald og SMS’er
  • Oversættelsesopgaver på skrift
  • Tolkning ved oplæg på uddannelsesinstitutioner
  • Tolkning ifm. tjenesterejser til uddannelsesinstitutioner hvor der holdes både oplæg og samtaler med studerende.

Supervision

  • Tolkene får fast supervision af organisationens interne supervisor én gang om måneden af 2 timer. Tolkene aflønnes for de to timer de er til supervision.
  • Der kan gives mere supervision efter anmodning.

Arbejdstid

Der aflønnes for 2 timer til hver samtale.

  • 1 times tolkning
  • 1 time til administrative opgaver ifm. booking, forberedelse, planlægning af samtaler, osv.

Tolken skal være til rådighed 15 min. før samtalen begynder.
Tolken skal være logget på online platform (Skype eller Teams) senest 5 minutter før samtale begynder.
Tolken skal være til rådighed i op til 15 min. efter samtalen afsluttes.
Derudover skal tolken registrere tidsforbrug ved oversættelsesopgaver, oplæg, mm., hvilket aflønnes efter aftalen.

Løn
Selvstyrets lønramme er 142,- per time med skriftlig aftale.
Tolke i Studenterrådgivningen er freelance tolke. Freelance er en ansættelsesform hvori arbejdsgiveren køber en ansats arbejdskraft fra opgave til opgave. Arbejdsgiveren påtager sig ingen forpligtelser med ferie, sygdom, barsel eller lignende.
Dette betyder at man ikke optjener feriepenge.

Ansøgning og frist 18. august 2022
Har ovenstående vakt din interesse og ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefpsykolog, Bjørn Noer tlf. +299 250362 mail: bjno@aqqut.gl.
Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning