Gå til hovedindhold
168

Dette jobopslag er udløbet

Tilioq søger ambitiøse projektmedarbejdere med gode formidlingsevner (AC-fuldmægtige)

Brænder du for menneskerettigheds- og handicapområdet? Er du god til at indgå i og tage styringen af tværfaglige projektgrupper? – Så er Tilioq arbejdspladsen for dig!

Kunne du tænke dig et meningsfyldt arbejde, hvor du gør en forskel for andre mennesker? Handicaptalsmanden Tilioq arbejder dagligt med at sikre og fremme personer med handicaps interesser i samfundet med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention. Vi har store ambitioner om at skabe forandringer, der gør Grønland til et mere inkluderende samfund for personer med handicap. Vi søger i øjeblikket en dedikeret, struktureret og serviceminded AC-fuldmægtig med kompetencer og gerne erfaring inden for projektarbejde og interesseorganisationer.

Generel jobbeskrivelse
AC-fuldmægtigen udgør med sit dedikerede projekt- og informationsarbejde en stærk støtte for Handicap­talsmandens og hele Tilioqs virke. Med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention, arbejder Tilioq på at sikre og fremme personer med handicaps interesser, muligheder og ligestilling i Grønland. Sammen arbejder vi for at skabe konkrete resultater for mennesker med handicap. AC-fuldmægtigen er ansvarlig for både at indgå i, men også styre tværfaglige projektgrupper samt for at bidrage til at udvikle og præge handicapområdet. Du vil – i tæt samarbejde med sekretariatslederen og øvrige kollegaer – skulle stå for gennemførelsen af Tilioqs vedtagne strategi og mission.

Vi er et lille team, der hver har vores opgaver og projekter, men som styrker og inspirerer hinanden, der hvor det giver mening. Handicaptalsmandens sekretariat udgør pt. fire ansatte inklusive AC-fuldmægtigen.

Tilioq er beliggende centralt i skønne Sisimiut, hvor du vil have dit primære arbejdssted. Der må forventes rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

Primære arbejdsopgaver/ kompetencer
 • Planlægning og koordinering af oplysningskampagner og aktiviteter, der skal influere politiske beslutninger på handicapområdet.
 • Projektarbejde generelt, blandt andet med fokus på tiltag til at fremme retssikkerheden for personer med handicap samt generel forbedring af vidensniveauet i samfundet inden for handicapområdet.
 • Udarbejdelse af diverse svar til høringer, §37-spørgsmål og lignende i relation til det politiske og lovgivningsmæssige arbejde og beslutningsprocesser.
 • Facilitator og moderator til events og i forsamlinger til større konferencer, borgermøder eller lignende.
 • Bistå med løbende og generel servicering af Handicaptalsmandens virke.
 • Kommunikationsopgaver, herunder via Tilioqs sociale medier.

Din profil
Du har interesse for mennesker og menneskerettighedsområdet. Du er analytisk, samarbejdsorienteret og målrettet i din arbejdsform. Du er vant til at arbejde projektorienteret med gode koordinerings- og organiseringsevner, og må meget gerne have erfaring fra arbejde i en politisk styret organisation (fx interesseorganisation, NGO eller departement) samt kendskab til det grønlandske samfund og kultur. Aktuel viden inden for handicapområdet i Grønland, social-, uddannelses- eller sundhedsområdet er en klar fordel, men ikke et krav.

Forventningerne til Tilioq kan til tider være både mange og høje fra både offentlighedens og politisk side, hvorfor det er vigtigt, at du kan trives og begå dig i et alsidigt miljø med mange bolde i luften og en dagligdag i aktivt tempo.

Vi håber derfor, at du
 • Har en relevant akademisk uddannelse, f.eks. inden for socialvidenskab, samfundsvidenskab, journalistik eller administration og politik samt med relevant erfaring.
 • Er god til skriftlig formulering og evner at formidle lovstof på en tilgængelig måde.
 • Er skarp til at planlægge indhold, historier, billeder og video til brug på SoME og i kampagner.
 • Har aktuel viden indenfor handicapområdet i Grønland og gerne erfaring indenfor social-, uddannelse- eller sundhedsområdet, da det vil være er en fordel.
 • Evner at kunne rumme forskelligheder i mennesker og i arbejdet med mennesker.
 • Er selvstændig, fleksibel, proaktiv og kreativ.
 • Har gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner på grønlandsk og /eller dansk og gerne engelsk eller et andet nordisk sprog.

Da vi er en lille enhed, er det vigtigt, at vi får den helt rette person til stillingen, og vi ser derfor på ansøgernes samlede kvalifikationer og kompetencer.

Vi tilbyder
Vi tilbyder en spændende stilling med stort ansvar samt faglige og personlige udviklings­muligheder. Du får mulighed for at påvirke udviklingen på området i et arbejde, hvor du med sikkerhed kan være med til at gøre en forskel og skabe resultater for mennesker med handicap og løfte områdets generelle faglige niveau. Vi har i Tilioq et fagligt og inspirerende miljø, hvor du samarbejder med engagerede og kreative kollegaer om meningsfyldte, spændende og meget varierende opgaver.

Som arbejdsplads værner vi om et velfungerende arbejdsmiljø og godt kollegaskab på tværs. Tilioq ønsker at bidrage til god balance mellem arbejds- og privatliv bl.a. gennem mulighed for hjemmearbejde og fleksibel arbejdstilrettelæggelse. En arbejdsplads, hvor forskellighed værdsættes og arbejdsmiljøet tages alvorligt.

Generelt om løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, så fastsættes disse i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er en fuldtidsstilling med en arbejdstid på 40 timer ugentlig. Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Tiltrædelsesdato sker efter nærmere aftale.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte handicaptalsmand Anja Hynne Nielsen, tlf. +299 262871 eller E-mail: anja@tilioq.gl

Send din ansøgning vedlagt CV og udvalgte relevante dokumenter til anja@tilioq.gl senest torsdag den 23. marts 2023 – ansøgninger og samtaler håndteres løbende og foregår enten ved fysisk fremmøde eller via videokonference.

Vi opfordrer alle kvalificerede og interesserede uanset handicap, alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Du kan læse mere om Tilioq på vores hjemmeside: https://tilioq.gl/da/

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.     Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning