Gå til hovedindhold
160

Dette jobopslag er udløbet

Til Departementet for Fiskeri og Fangst søges barselsvikar til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Har du lyst til at bruge dine faglige kompetencer bredt, arbejde visionært og selvstændigt med afvekslende opgaver – så kan vi tilbyde dig en spændende stilling i Grønlands smukke natur.

 

Om stillingen:
Veterinær og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) har ansvaret for det veterinærfaglige og fødevarefaglige arbejde i hele Grønland. Som barselsvikar bliver du en del af dette arbejde, hvor du udover dine daglige arbejdsopgaver, får mulighed for at bidrage til nytænkning og langsigtet udvikling for VFMG. Barselsvikariatet er ledigt til besættelse fra medio juni 2018 eller snarest herefter og frem til medio februar 2019.

Strukturelt er vi fordelt på 3 lokaliteter i Grønland. En dyrlæge er placeret i Ilulissat og arbejder primært med slædehunde og andet myndighedsarbejde. En dyrlæge er placeret i Qaqortoq, som primært arbejder med rådgivning i forhold til landbrugsdyr, tilsyn og rådgivning af fødevarevirksomheder, kødkontrol og andet myndighedsarbejde.

De øvrige medarbejdere i VFMG er placeret i Nuuk, og beskæftiger sig først og fremmest med minister og borgerbetjening, tilsyn og andet myndighedsarbejde som f.eks. grænsekontrol af fiskeprodukter fra tredjelande og kødkontrol.

Som ansat i VFMG skal du være god til at planlægge og administrere dine daglige arbejdsopgaver. VFMG er en lille dynamisk arbejdsplads, hvor der kontinuerligt kommer nye opgaver, og hvor vi som en selvfølge hjælper hinanden med at få opgaverne løst. Både i forhold til hvad der er praktisk muligt, og ud fra de gældende politiske prioriteringer.

Du vil blive placeret i Nuuk og indgå i det daglige arbejde hos VFMG samt være en del af grænsekontrol arbejdsteamet. Her vil du refererer til afdelingschefen for Veterinær- og Fødevaremyndigheden.

 

Ansvarsområder:

 • Tilsyn, rådgivning og sagsbehandling på fødevareområdet.
 • Tilsyn, rådgivning og sagsbehandling på dyreværns- og zoonoseområdet.
 • Aftaler med Fødevarestyrelsen i Danmark, herunder;
 • De veterinære EU Border Inspection Post aktiviteter, herunder grænsekontrol.
 • Sundhedscertifikatudstedelser m.m..
 • Borgerbetjening herunder rådgivning i forbindelse med ind- og udførsel af dyr, fødevarer og trofæer.
 • Kødkontrol, herunder auditering og deltagelse i praktisk kødkontrol.
 • Medvirke til udarbejdelse af lovgivning og retningslinjer for det veterinære arbejde i Grønland.
 • Ministerbetjening.

Om dig:

 • Du er uddannet dyrlæge (Cand.med.vet) eller har anden relevant uddannelse.

For at kunne trives i jobbet er det vigtigt at:

 • du har et godt overblik, er systematisk og er god til at planlægge dine opgaver.
 • du er god til at samarbejde med såvel kolleger, borgere og andre myndigheder.
 • du forstår og værdsætter værdien af, at skabe personlige relationer til professionelle interessenter i lokalområdet.
 • du kan lide at arbejde selvstændigt og er god til at håndtere pressede situationer.
 • du har erfaring fra offentlig forvaltning, helst på fødevareområdet.
 • du aktivt og konstruktivt deltager i den videre udvikling af Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland.
 • du er god til at formulere dig både mundtligt og skriftligt.
 • du er flersproget. Arbejdssproget i forvaltningen er dansk og i mindre grad engelsk. Det er en stor fordel, hvis du kan tale og skrive grønlandsk.

Vi håber, at du har et godt humør og kan trives med en uformel og god omgangstone i en afdeling, hvor vi fysisk er placeret langt fra hinanden, men hvor vi er afhængige af, at alle hjælper hinanden med at få opgaverne løst.

 

Grønland byder på storslået natur og rige muligheder for et aktivt friluftsliv. Ansøgere uden for Grønland skal have evne, vilje og lyst til at arbejde og leve under andre kulturelle betingelser end de vante.

Nuuk er med sine 17.600 indbyggere Grønlands største by og den største by i Sermersooq kommune, samtidig er byen Grønlands hovedstad.

 

Løn - og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse samt bohaveflytning, sker i henhold til de på ansættelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Selvstyre og pågældendes forhandlingsberettigede organisation.

For ansøgere, som allerede er tjenestemandsansatte, vil ansættelse kunne finde sted som tjenestemand. Ansættelse som tjenestemand vil ske i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt. 

 

Bolig:
Der kan til stillingen anvises møbleret vakantbolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende dyrlæge Egill Steingrimsson på telefon +299 345323 / +299 550686 eller ved at skrive til uumasut@nanoq.gl. Husk venligst, at der er 4 timers tidsforskel mellem Grønland og Danmark.

 

Ønsker du yderligere information om Grønland og om Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på www.sullissivik.gl og www.naalakkersuisut.gl

Grønlandsk er landets hovedsprog. Hvis det ønskes kan undervisning i grønlandsk tilbydes indenfor den normerede arbejdstid.

 

Ansøgning:
Ansøgningen skal være Departementet i hænde senest den 26. marts 2018.

 

Ansættelsessamtale vil blive afholdt vha. elektroniske medier i ugerne 14 og 15, 2018.

 

Tiltrædelsesdato er medio juni eller snares herefter.

 

Ansøgning:
Ansøgning bilagt kopi af relevant dokumentation for uddannelse samt tidligere beskæftigelse bedes fremsendt elektronisk gennem nedenstående link.

Søg stillingen online