Gå til hovedindhold
140

Dette jobopslag er udløbet

Tidsbegrænset ansættelse som Program-koordinator til Institut for Sundhed og Natur

Som led i processen for at opbygge en bacheloruddannelse i biologi under Institut for Sundhed og Natur ved Ilisimatusarfik opslås hermed en tidsbegrænset stilling som program-koordinator.  Ansættelsesperioden vil være 1. august 2022 til 31. juli 2027

Program-koordinator stillingen er finansieret af en bevilling fra Aage V. Jensens Fonde til Grønlands Naturinstitut, givet til bevillingshaver Aviaja Lyberth Hauptmann under Institut for Sundhed og Natur ved Ilisimatusarfik.

Program-koordinatoren skal indgå i team med projektleder Aviaja Lyberth Hauptmann. Teamet skal i fællesskab varetage en bred vifte af opgaver.

Opgaver - Første Fase:

 • Program-koordinatoren skal i første fase, inden finansiering af biologi-uddannelsen, især støtte projektlederen i at få beskrevet uddannelsens grundlag, form og studieordning som et vigtigt led mod at sikre finansiering. 
 • Der skal udarbejdes budget bl.a. baseret på input fra projektpartnere, hvor programkoordinator sammen med projektleder skal deltage i dialog, møder og opfølgning. 
 • Der skal nedsættes en række rådgivende udvalg til uddannelsen, hvilket involverer koordinering, mødeaktiviteter og opfølgning. 
 • Program-koordinatoren skal løbende bidrage til kommunikation omkring processen bl.a. via hjemmeside, nyhedsbreve og andre medier i tæt samarbejde med teamleder. 
 • Ad hoc-opgaver inkluderer bl.a. sekretariatsfunktion, litteratursøgning og gennemgang, fondsansøgninger, event-planlægning og udførsel.

Opgaver – Anden Fase:

 • I fase to, efter sikring af finansiering, skal program-koordinatoren især stå for koordinering af undervisningsaktiviteter i samarbejde med et større team af fastansatte undervisere.

Forventninger til Ansøger:

 • Gerne kandidat i naturvidenskab eller tilsvarende. 
 • Vi søger en alsidig person med nært kendskab til Grønland og det grønlandske uddannelsessystem. 
 • Erfaring med naturvidenskab og didaktik vil være en stor fordel. 
 • Herudover er forståelse for og erfaring med lange videregående uddannelser f.eks. via kandidatuddannelse vigtigt. 
 • Det er også vigtigt at ansøger er interesseret i at bidrage til at udvikle en særegen grønlandsk tilgang til naturvidenskabelig uddannelse, og ser muligheder og styrker i Grønland som kan bidrage til at skabe en succesfuld uddannelse, der er målrettet grønlandske unge og det grønlandske arbejdsmarked.  

Ansøger anmodes om at vedlægge en sides motiveret ansøgning, CV og eventuelle bilag.

Kontakt/information:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Aviaja Lyberth Hauptmann, Ph.d., adjunkt Ilisimatusarfik alha@uni.gl, Telefon : +299 58 07 86

Ønsker du yderligere information om Grønlands Universitet, kan du læse mere på www.uni.gl

Om Ilisimatusarfik.
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 10 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau.
Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. 
Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og
universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.
Ilisimatusarfik består af 4 institutter:  

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik.

Om Fællesadministrationen:
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning