Gå til hovedindhold
78

Dette jobopslag er udløbet

Telefonrådgivere til Tusaannga

Tusaannga udvider åbningstiderne fra 22:00 til 04:00 i weekenderne for at imødekomme borgernes behov og søger derfor nye telefonrådgivere.

Tusaannga er Grønlands samlede rådgivningstilbud, som yder landsdækkende rådgivning til børn, unge og voksne via telefon 801180 og sms 1899.
Tusaannga er et tilbud til borgere, der har brug for at tale med nogen om problemstillinger, som de ikke føler, de kan få hjælp til i deres vanlige omgangskreds eller lokalsamfund.
Problemstillingerne, der skal varetages, kan have mangeartede karakterer. Derfor er det vigtigt, at rådgiverne er empatiske og omstillingsparate. Tidligere erfaring med rådgivning er et plus, men ikke en nødvendighed, da vi gør brug af sidemandsoplæring, og der vil løbende blive udbudt kompetenceudviklingskurser.
 
Tusaannga hører under Styrelsen for Forebyggelse og Sociale forhold.

 Som telefonrådgiver skal du bl.a.:

  • Betjene vores telefoner og sms-system i samspil med kollegaer
  • Praktisere støttende lytning for børn/unge og voksne med problemstillinger, der kan spænde fra alt mellem mobning, vold, opdragelse, krænkelser til misbrug mv.
  • Rådgive og motivere borgere til videre handling på deres problemstillinger


Ansøgerne forventes at:

  • Være modne og robuste
  • Være stabile og fleksible
  • Være dobbeltsproget dansk/grønlandsk
  • Brænde for at arbejde med sociale problemstillinger, store som små
  • Have en ren straffeattest/børneattest
  • Bo i Nuuk

Stillingerne/vagterne vil være fordelt, hvorfor det skal betragtes som b-job. Fordelingen vil primært være om weekend aften og nattevagter
 
Hvis stillingen har fanget din interesse, og du vil være med til at gøre en forskel i samfundet, så send en ansøgning og dit CV.

Nærmere oplysninger om Tusaannga og om stillingerne kan indhentes hos Stina Mølgaard på telefon:
+299 346017 eller på mail: stmo@nanoq.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning