Gå til hovedindhold
114

Dette jobopslag er udløbet

Sundhedsfaglig fuldmægtig / specialkonsulent i Departementet for Sundhed

Departementet for Sundhed søger en sundhedsfaglig fuldmægtig- eller specialkonsulent til afdelingen for Strategi, Planlægning og Ligestilling. Den sundhedsfaglige fuldmægtig / specialkonsulent refererer til departementschefen.
 
Afdeling for Strategi, Planlægning og Ligestilling
Afdeling for Strategi, Planlægning og Ligestilling betjener Naalakkersuisoq for Sundhed, og har ansvar for myndigheds- og udviklingsopgaver samt departementale opgaver inden for sundhedsområdet.
Arbejdet i afdelingen omfatter servicering af Naalakkersuisoq for Sundhed og Departementschefen.
 
Arbejdsopgaver
Arbejdsopgaverne vil blandt andet være:

 • Sundhedsfaglig rådgivning af Naalakkersuisoq
 • Udarbejdelse af sundhedsfaglige analyser, redegørelser, planer og overordnede sundhedsfaglige strategier samt monitorering og evaluering af disse.
 • Behandling af sundhedsfaglige spørgsmål fra Inatsisartut og Naalakkersuisut
 • Samarbejde med øvrige departementer og underliggende enheder
 • Deltagelse i de koordinerende møder i Departementet
 • Deltagelse i relevante nationale og internationale faglige råd og udvalg

  
Kvalifikationer
Vi forventer, at du har en relevant sundhedsvidenskabelig akademisk uddannelse, erfaring fra sundhedsområdet og særligt det grønlandske sundhedsvæsen. Desuden forventer vi, at du har kendskab og erfaring med arbejdet i en politisk organisation, herunder forståelse for processer i det offentlige system. Derudover forventer vi, at du:

 • Har kendskab til det grønlandske samfund
 • Gerne tresproget – grønlandsk, dansk og engelsk
 • Har gode kommunikationskundskaber, mundtlige og skriftlige
 • Har flair for koordination, og har interesse i og erfaring med projektledelse, tværfagligt og tværnationalt samarbejde
 • Har en løsningsorienteret tilgang
 • Arbejder struktureret, er grundig og kvalitetsbevidst, og er god til at overholde frister
 • Trives i en travl hverdag med skiftende arbejdsopgaver
 • At du har vilje til at gøre en forskel i arbejdsområde, som har politisk bevågenhed

Vi tilbyder en spændende og selvstændig stilling inden for et stort, spændende og udfordrende område. Vi er en travl arbejdsplads med gode kollegaer og uformel omgangstone. Vi er en arbejdsplads med interessante og faglige udfordringer, hvor teamwork og faglig professionelisme vægtes højt.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til de ved tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler / overenskomster mellem Grønlands Selvstyre og de pågældende forhandlingsberettigede organisationer.
For en kandidat med de rette dokumenterbare kompetencer, kan stillingen som specialkonsulent tilbydes.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til departementschef Tine Pars, tlf. +299 346625, e-mail: tine@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbevis samt referencer skal sendes via nedenstående link senest 3. januar 2019.


Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.