Gå til hovedindhold
151

Dette jobopslag er udløbet

Styrelseschef til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen

Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel søger en styrelseschef til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen arbejder for velfungerende markeder, der bl.a. er kendetegnet ved en effektiv ressourceudnyttelse og et godt samspil mellem forbrugere og virksomheder. Styrelsen håndhæver konkurrenceloven og markedsføringsloven. 

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er derudover sekretariat for Boligklagenævnet, Det Sociale Ankenævn, Førtidspensionsklagenævnet, Forbrugerklagenævnet, Konkurrencenævnet, Miljøbeskyttelsesklageudvalget, Naturklageudvalget og Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb.

Styrelsen har gennem de seneste 5 år gennemført et større effektiviserings- og digitaliseringsprojekt, der har sikret bedre retssikkerhed og hurtigere sagsbehandling af klager på mange af styrelsens områder. 

Om stillingen 
Styrelseschefen er den øverste administrative chef og er uafhængig i sit virke.

I samarbejde med de nævn som Forbruger- og Konkurrencestyrelsen betjener træffes afgørelser på et bredt fagområde. Styrelseschefen er født formand for Forbrugerklagenævnet.

Styrelseschefen referer administrativt til departementschefen i Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel og indgår i departementets ledelsesgruppe.

Styrelsen er organiseret i tre enheder: Center for Konkurrence og Forbrugerrettigheder, Ankecenteret samt et Sekretariat.

Styrelsen har 20 årsværk, hvor af ca. halvdelen er jurister og halvdelen er administrativt og økonomisk personale.

Kvalifikationer
Du skal være en udviklings- og resultatorienteret leder med organisationsforståelse, strategisk udsyn, gennemslagskraft og gode samarbejds- og kommunikationsevner. Du skal kunne bruge disse evner til at fremstå som en troværdig leder, der kan sætte retning for medarbejderne, samt bistå med sagsbehandling i nødvendigt omfang.  

Forbruger- og Konkurrencestyrelsens område forudsætter en god forståelse af juridiske og økonomiske problemstillinger. Det forventes derfor, at du har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse, samt interesse for og indsigt i konkurrence- og forbrugerområdet. 

Indblik i og forståelse for Forbruger- og Konkurrencestyrelsens øvrige arbejdsområde og samspillet med det departementale niveau vil også være en fordel, men er ikke en betingelse.

En god indsigt og kendskab til grønlandske samfundsforhold, kultur og historie vil være en fordel. Gode sproglige kvalifikationer indenfor grønlandsk, dansk og engelsk vil også være en fordel.

Der lægges vægt på, at du har haft et karriereforløb, der kan matche jobbet som styrelseschef og at du har evnen til at samarbejde i et politisk præget miljø.

Løn og ansættelsesforhold 
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til lønramme 39/40.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger 
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte departementschef Mininnguaq Kleist, telefon +299 54 15 87, e-mail mikl@nanoq.gl eller styrelseschef Freja Lisby Nielsen, telefon +299 52 87 14, e-mail frln@nanoq.gl.

Se også Forbruger- og Konkurrencestyrelsens hjemmeside www.aua.gl og om Grønlands Selvstyre på www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgning 
Ansøgningsfristen er den 30. juni 2022. 

Der forventes afholdt samtaler i Nuuk i uge 27.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Tiltrædelsestidspunkt
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, og gerne 1. august 2022.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning