Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Styrelseschef til Digitaliseringsstyrelsen

Har du ledelseskompetencen og evnerne til både at sikre gennemførelsen af digitaliseringsstrategierne i Grønland, samtidig med at du sikrer en forretningsorienteret og stabil håndtering af Grønlands Selvstyres IT drift og support? Så er du måske Digitaliseringsstyrelsens nye styrelseschef!

Digitalisering og IT i det fællesoffentlige Grønland er i rivende udvikling. Vi søger ny styrelseschef, som skal sikre succesfuld gennemførelse af de nuværende strategier. Styrelseschefen skal kunne arbejde på strategisk niveau, have stærke kommunikative kompetencer til at sikre opbakning fra en bred vifte af interessenter, samt evnen til at lede fagprofessionelle med specialiserede kompetencer.

Digitaliseringsstyrelsen er en ung organisation med ansvar for Grønlands Selvstyres centraladministrations IT, kontrakt- og licensstyring, systemejerskab, tele- og datainfrastruktur, digitaliseringsinitiativer, udvikling og implementering af IT, sikkerheds- og digitaliseringsstrategier samt udvikling af nationale standarder inden for IT og digitalisering.

Det er afgørende, at styrelseschefen ud over den indadvendte ledelse af digitaliseringsstyrelsen, har erfaringen med at sikre opbakning til strategierne hos alle interessenter.
Styrelsen består af 3 afdelinger med hver sin afdelingschef. De 3 afdelinger har tilsammen 27 medarbejdere.

Vi forventer, at du besidder følgende:
Kvalifikationer
Ledelseserfaring i en politisk ledet organisation. Erfaring med at skabe brede samarbejder og at arbejde helhedsorienteret.
Det vil være en fordel, men det er ikke et krav, hvis du har ledelseserfaring inden for et eller flere af nedenstående fagområder:

 • Digitalisering, herunder strategiudvikling og implementering
 • Strategisk drift af netværk og systemportefølje
 • Udvikling af forretnings- og IT-systemarkitektur

Ledelsesmæssige kompetencer

 • Minimum 3 års ledelseserfaring
 • Dokumenteret erfaring med at skabe resultater i forhold til gennemførsel af overordnede målsætninger og strategier
 • Erfaring og gennemslagskraft i forhold til kommunikation af målsætninger og strategier på alle niveauer i en organisation
 • Erfaring med at skabe resultater gennem mellemledere
 • Evnen til at finde balancen mellem stabil drift, udvikling og resultatskabelse samtidig med, at du sikrer høj trivsel på arbejdspladsen
 • Erfaring med styring af økonomiske rammer og budgetter

Personlige kompetencer

 • Du er som person positiv, proaktiv, dynamisk og resultatorienteret
 • Du er god til relationer både internt og eksternt, herunder har du evnen til at engagere og motivere medarbejdere til at gå i samme retning
 • Du har en god politisk tæft
 • Kendskab til det grønlandske sprog og kultur

Formelle kompetencer

 • Relevant akademisk uddannelse
 • Suppleret med en lederuddannelse

Vi tilbyder

 • Et spændende job, hvor du får direkte indflydelse på den digitale udvikling af det grønlandske samfund
 • Stor mulighed for at præge beslutningerne på det digitale område i Grønlands Selvstyre
 • Et team af fagligt dygtige og engagerede medarbejdere


Løn - og ansættelsesvilkår 
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 39/40.
Lønnen med faste løndele i LR 39 udgør pr. 1. april 2017 månedligt Kr. 64.245 og årligt Kr. 770.944.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Departementschef Lone Nukaaraq Møller på mail lnm@nanoq.gl eller telefon +299 345620.

Tiltrædelse og ansøgningsfrist 
Tiltrædelsesdato 1. april 2019 eller efter aftale.
Ansøgningsfristen er mandag den 15. februar 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter opslagets udløb.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning