Gå til hovedindhold
95

Dette jobopslag er udløbet

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger engageret AC-fuldmægtig

Har du lyst til at arbejde målrettet med udvikling og implementering af projekter inden for socialområdet? Så er dette en stilling for dig.

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger en ny kollega, der har erfaring med at arbejde projektorienteret, og som brænder for at skabe positive forandringer på socialområdet. Stillingen er forankret i den tværfaglige forebyggelsesenhed PAARISA, som bl.a. arbejder med udvikling af nye forebyggende metoder og indsatser i et tæt samarbejde med kommunerne og andre myndigheder. En kerneopgave for afdelingen er udvikling af tværfaglige tiltag, der både henvender sig til myndighedspersoner og borgere.

Om stillingen
Du bliver en del af et engageret team, hvor idéudvikling, koordinering, involvering og implementering er nøgleord. Du vil bl.a. få til opgave at arbejde målrettet med udvikling og implementering af programmet Meeqqat 0-18 år, som er et tværsektorielt samarbejde mellem Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold, Uddannelsesstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Formålet med Meeqqat 0-18 år er, at alle børn og unge får et godt liv med udvikling og trivsel. For at understøtte alle børn og unges trivsel arbejdes der i programmet målrettet med koordinering af tværsektorielle samarbejder og etablering af tidlige indsatser, således at vigtig viden om barnet og den unge ikke går tabt. Ud over arbejdet med Meeqqat 0-18 år indebærer stillingen også opgaver inden for nogle af de andre fagområder, der arbejdes på i afdelingen - herunder opgaver i forhold til projekter om vold og seksuelle overgreb.
 
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i:

 • Udvikling og implementering af politisk vedtagne initiativer
 • Projektledelse
 • Koordinering af tværfagligt samarbejde
 • Planlægning og facilitering af møder, workshops mv.
 • Udarbejdelse af skriftligt materiale såsom projektbeskrivelser, notater og rapporter
 • Vidensindsamling og formidling
 • Opfølgning og implementering

Dine kvalifikationer
Vi søger en medarbejder, der:

 • Har erfaring med projekt- og udviklingsarbejde
 • Har kendskab til og interesse for socialområdet
 • Besidder stærke kompetencer inden for skriftlig og mundtlig formidling
 • Har en relevant uddannelse
 • Kan tænke strategisk, analytisk og utraditionelt
 • r struktureret og resultatorienteret
 • Er engageret og god til at samarbejde med mange forskellige mennesker
 • Gerne er dobbeltsproget i grønlandsk og dansk, men det er ikke et krav

Om Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold
Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold er en styrelse under Naalakkersuisut med følgende 5 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen PAARISA, Økonomiafdelingen, Døgn- og visitationsafdelingen, Den Centrale Rådgivningsenhed og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere informationer
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingschef i Paarisa Ditte Enemark Sølbeck på ditt@nanoq.gl / +299 346037 (i uge 31) eller kontorchef Karo Thomsen Fleischer på katf@nanoq.gl / +299 34 66 13 (i uge 29-31).
 
Ansøgningsfrist: 5. august 2019 kl. 12.00 (grønlandsk tid)


Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning