Gå til hovedindhold
125

Dette jobopslag er udløbet

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger en udviklingsorienteret uddannelseskonsulent

Vil du have et meningsfuldt job, som består i at udvikle muligheden for kompetenceløft for hele landets socialfaglige arbejde? Kan du samle trådene i alsidige udviklingsprojekter i samarbejde med både ledere, medarbejdere og eksterne parter? Og brænder du for at koordinere uddannelse og projektudvikling?  Så er du måske vores nye uddannelseskonsulent i Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold.
 
Om Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold
I Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold arbejder vi med store sociale anliggender, store udfordringer og store ambitioner. Vi vejleder, rådgiver og udvikler nye tiltag inden for forebyggelse og sociale forhold, og vi tager hver dag ansvar for den store indflydelse, vores arbejde har på grønlændernes liv. Som medarbejder i styrelsen får du derfor stort ansvar og faglige udfordringer med format.

Om stillingen
Vi søger en dedikeret uddannelseskonsulent, der vil være med til at skabe samarbejde mellem styrelsen, kommunerne og landets kursusudbydere og uddannelsesinstitutioner for at styrke medarbejdernes kompetencer på det socialfaglige område. Sammen skal vi i sekretariatet skabe overblik over og nytænke efteruddannelsesmuligheder for at udvikle og udbyde relevante kurser og uddannelser af høj kvalitet, og for at sikre et fagligt løft af ansatte på socialområdet.
 
Dine opgaver vil blandt andet omfatte at:

 • udvikle og organisere relevante kompetenceudviklingsforløb til blandt andet ufaglærte og medarbejdere med forskellige uddannelsesbaggrunde i samarbejde med landets uddannelsesinstitutioner
 • sikre sammenhæng mellem tilbud om kurser og uddannelse og de kompetencer, der er behov for til at kunne løfte Grønlands sociale anliggender nu og i fremtiden
 • sikre mål, kvalitet, dokumentation, forankring og udvikling i udbudte kurser og uddannelsesforløb
 • være tovholder og kontaktperson på kursus- og uddannelsesområdet
 • varetage rådgivning og vejledning af ledelsen og andre dele af organisationen i forbindelse med uddannelsesområdet.


Herudover vil du løse opgaver og generel sagsbehandling inden for Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forholds uddannelsesområde.
 
Vi forventer, at du:

 • har en relevant videregående uddannelse
 • har erfaring med projektarbejde og større administrative opgaver, gerne fra en politisk styret organisation
 • har en veludviklet situationsfornemmelse, helhedsforståelse og samarbejdsevner
 • har særdeles stærke kommunikationsevner og forstår at lytte og tale med mennesker fra forskellige faggrupper
 • Kan arbejde selvstændigt og målrettet på komplekse opgaver i sparring med ledere.


Det er en fordel hvis du behersker både grønlandsk og dansk i skrift og tale.  
 
Til gengæld får du:

 • en alsidig og udadvendt funktion med variation inden for et område med stor bevågenhed
 • en udviklingsorienteret stilling, hvor du har stor handlefrihed og mulighed for indflydelse
 • del i et stærkt fagligt miljø, hvor vi hjælper hinanden til hele tiden at blive bedre
 • en leder, der har tillid til din faglighed og prioriterer din udvikling
 • gode kolleger, der lægger vægt på at have det godt sammen - også når vi har travlt
 • en uhøjtidelig omgangsform og indflydelse på egne arbejdsrammer.


Naalakkersuisut og den danske regering blev i oktober 2019 enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland og at etablere et fælles tværgående arbejde herom.  Arbejdet har resulteret i anbefalinger til 16 målrettede initiativer, hvor koordinering af opkvalificerings- og kompetenceudviklingstilbud på det sociale børne- og ungeområde er et af dem. Stillingen udspringer således af det grønlandsk-danske tværgående arbejde og er som udgangspunkt tidsbegrænset til udgangen af 2023, men vil evt. kunne forlænges.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen evt. anvises umøbleret personalebolig. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på stillingen og ikke en del af Selvstyrets almindelige boligmasse. Personaleboligen skal fraflyttes ved fratrædelse fra stillingen og senest, når projektet ophører.

Ansættelsestidspunkt
1. oktober 2020 eller efter nærmere aftale.
 
Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 29. september 2020
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Sheila Flyckt Steen, tlf: +299 54 66 66 eller styrelseschef Helene Broberg Berthelsen, tlf: +299 55 56 75.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning