Gå til hovedindhold
118

Dette jobopslag er udløbet

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger en sekretariatsleder med gennemslagskraft

I Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold arbejder vi med sociale problemstillinger, udfordringer og har store ambitioner. Vi vejleder, rådgiver og udvikler nye tiltag indenfor forebyggelse og sociale forhold, og vi tager hver dag ansvar for den store indflydelse, som vores arbejde har på grønlændernes liv. Som medarbejder i styrelsen får du derfor stort ansvar og faglige udfordringer med format.

Om stillingen
Vi søger en sekretariatsleder med personlig og professionel gennemslagskraft. Der er tale om en nyoprettet, spændende og central stilling, hvor du bliver ansvarlig for en professionel og sikker drift og udvikling, samtidig med at du har blik for de overordnede linjer og politiske vinde. Som sekretariatschef vil du have ledelsesansvar overfor sekretariatets 8 medarbejdere, ligesom du vil være en tæt faglig sparringspartner for styrelseschefen og ofte fungere som bindeled mellem den administrative del og den politiske del af styrelsen. Du er derfor robust, i besiddelse af en betydelig arbejdskapacitet og klar til at trække i arbejdstøjet, ligesom du ser muligheder i at være med til at skabe og udvikle rammerne for stillingen. 
 
Dine opgaver vil blandt andet omfatte:

 • motivation og udvikling af dine medarbejdere igennem daglig personaleledelse
 • selvstændig planlægning og gennemførelse af sekretariatets opgaver, herunder sikring af løbende fokus og prioritering
 • udvikling, implementering og vedligeholdelse af administrative procedurer og forretningsgange, så de er hensigtsmæssige og effektive
 • stærk faglig sparring med medarbejderne, så det sikres, at sekretariatet leverer rettidigt og i høj kvalitet
 • kommunikation omkring og synliggørelse af styrelsens aktiviteter
 • og at indgå som en aktiv del af ledelsesteamet og medvirke til styrelsens fortsatte udvikling


Vi forventer, at du:

 • har en relevant samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse
 • har politisk tæft og gerne erfaring fra en politisk organisation herunder fra centraladministration eller kommune
 • har erfaring med ledelsesbetjening og organisationsudvikling og formår at skære en sag rigtig til
 • har et solidt overblik og forstår at navigere mellem forskellige dagsordner med lige dele vedholdenhed og diplomati
 • har et stærkt drive, gennemslagskraft og evnen til at sikre fremdrift og resultater
 • besidder uovertrufne samarbejds- og kommunikationsevner og forstår at lytte og tale med mennesker fra forskellige faggrupper
 • og har lyst til personaleledelse og gerne har erfaring hermed. Det er vigtigt, at du trives med ledelsesopgaven og er god til at sætte retning for og motivere medarbejdere. Du finder det således naturligt både at være en støttende og styrende leder, der forstår at lede og fordele, ligesom du mestrer at lede både op, ned, hen, ind og ud i en travl hverdag

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du behersker grønlandsk og engelsk og/eller har kendskab til Selvstyret.
 
Til gengæld får du:

 • en nøglerolle indenfor et område med stor bevågenhed
 • del i et miljø, hvor du har stor handlefrihed under rammerne af det, der er udstukket af lovgivningen
 • del i et stærkt fagligt miljø, hvor vi hjælper hinanden til hele tiden at blive bedre
 • en leder, der har tillid til din faglighed og prioriterer din udvikling
 • gode kolleger, der lægger vægt på at have det godt sammen - også når vi har travlt
 • en uhøjtidelig omgangsform og indflydelse på egne arbejdsrammer
 • og relevant kompetenceudvikling i forhold til opgaver og funktioner


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansættelsestidspunkt
1. juli 2020 eller efter nærmere aftale.
 
Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 10. juni 2020
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Styrelseschef Helene Broberg Berthelsen, tlf: +299 55 56 75.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning