Gå til hovedindhold
134

Dette jobopslag er udløbet

Studieadjunkt til Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie

Vi søger en Studieadjunkt i historie og antropologi ved Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet. Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2021

Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie hører under Institut for Kultur, Sprog og Historie og udbyder en 5-årig uddannelse: 3 år til bachelor og 2 yderligere år til kandidat (cand. mag). Afdeling Kultur- og Samfundshistorie er normeret til 5 fuldtidsansatte. Ved afdelingen er der p.t. omkring 85 studerende. Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, indgår i forsknings- og undervisningssamarbejde med partnere i Norden, det øvrige Europa og i Nordamerika.

Arbejdsopgaver
Dine arbejdsopgaver vil primært bestå i:

 • Undervisning på bachelorniveau i fag som historisk metode, inuitkulturer og/eller Grønlands historie og fagdidaktik
 • Afvikling af eksaminer
 • Vejledning af studerende

Ved Ilisimatusarfik kan undervisningen foregå på dansk, engelsk eller grønlandsk.

Ansøgeren
Vores forventninger:

 • Relevant universitetsuddannelse på kandidatniveau
 • Indgående kendskab til Grønlands historie og grønlandske og arktiske kultur- og samfundsforhold
 • Grønlandske sprogkundskaber, således at der kan arbejdes med og undervises i grønlandsksprogede kilder
 • Gerne erfaring med undervisning og/eller vidensformidling
 • Gerne viden om oprindelige folks kulturer, historie og rettigheder
 • Lyst til at deltage aktivt i opbygning og den videre udvikling af uddannelsen
 • Lyst til at arbejde videre med kultur- og samfundshistorie i forskning og i uddannelsen

Ansøgning
Ansøgningen om ansættelse som Studieadjunkt skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer
 • Bilag 3: Evt. liste over publikationer og/eller forsknings- og formidlingsaktiviteter samt undervisningsvirksomhed
 • Bilag 4: Evt. op til tre publikationer af faglig eller formidlingsmæssig karakter
 • Bilag 5: Evt. kort beskrivelse af muligt fremtidigt forskningsprojekt indenfor afdelingens fagområder

Vi tilbyder

 • Adjunktpædagogikum til nye undervisere samt tid til at arbejde med fagets områder med henblik på erhvervelse af videnskabelige grader. 
 • Ansættelsesperioden på studieadjunkt-niveau er 6 år med mulighed for 2 års forlængelse. Herefter kan den ansatte efter positiv lektorbedømmelse overgå til en fast stilling som studielektor.
 • En studieadjunkt, der opfylder betingelserne for optagelse i Ilisimatusarfiks ph.d.-skole, kan på et senere tidspunkt overgå til en ansættelse som adjunkt med ph.d.-forløb.

Ansættelsesprocedure
Samtlige indkomne ansøgninger vil blive behandlet i et ansættelsesudvalg.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Ebbe Volquardsen, tlf. +299 385677.  

For yderligere information om Ilisimatusarfik henvises til hjemmesiden www.uni.gl

Om Ilisimatusarfik.
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987.
Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling.
 
Ilisimatusarfik består af 4 institutter.  

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik 

Om Fællesadministrationen:
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes.
Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning