Gå til hovedindhold
103

Dette jobopslag er udløbet

Studieadjunkt/-lektor/adjunkt i fysik/kemi til Institut for Læring

1 studieadjunkt/-lektor/adjunkt til undervisning i fysik/kemi og andre naturfag på Institut for Læring til besættelse snarest eller efter aftale.

Har du lyst til også at være med i udviklingen af brugen af digitale materialer på læreruddannelsen og i folkeskolen, så er du måske vores nye medarbejder!

Institut for Læring søger en underviser der brænder for at ruste vores studerende til at kunne kvalificeret varetage arbejdet som lærere i Grønlands folkeskoler, samt styrke det eksisterende lærerkorps i folkeskolerne gennem relevante efter- og videreuddannelser.

Stillingen som underviser på Institut for Læring er et udfordrende job og stiller krav til at kunne arbejde systematisk og fokuseret, samt at kunne se hvordan eget arbejdsområde såvel spiller sammen med som kan optimeres i forhold til forskellige faggrupper på læreruddannelse.

Dine arbejdsopgaver er:

 • Varetage undervisningen af lærerstuderende i fysik / kemi og i det tværfaglige linjefag naturfag
 • Løbende udvikling af faget
 • Have tæt fagligt samarbejde med det eksisterende fagteam
 • Indgå i tværfaglige samarbejder med læreruddannelsens øvrige faggrupper
 • Gennemføre udviklings- og/eller forskningsprojekter med tilknytning til fagområdet, alene eller i samarbejde med fx kolleger eller folkeskolen
 • Indgå i projekter rettet mod udvikling af læreruddannelsen og efter- og videreuddannelserne
 • Udvikle læreruddannelsen i en digital kontekst
 • Evt. forskning jf. kvalifikationer


Vi forventer, at du kan tilgodese de fleste af nedenstående kvalifikationer og kompetencer:
Faglige kvalifikationer

 • Du har relevant uddannelsesbaggrund på kandidatniveau
 • Du har relevant undervisningserfaring
 • Du har erfaring med at arbejde med et fagdidaktisk og professionsrettet sigte
 • Du kan tilrettelægge arbejdsform og arbejdsproces ud fra givne forudsætninger, gennem et samarbejde med øvrige undervisere
 • Du har et godt kendskab til den danske og/eller grønlandske læreruddannelse og folkeskole og at du kan skabe en kobling mellem teori og praksis i arbejdet med at professionsrette læreruddannelsens praksisforankring
 • Du har indsigt i nyere faglig og fagdidaktisk forskning såvel nationalt som internationalt
 • Du ønsker at arbejde med tværfaglig undervisning og generering af tværfaglige samarbejdsmuligheder
 • Du trives med nye udfordringer i et dynamisk og fleksibelt arbejdsmiljø
 • Du har erfaring med at anvende it relevant i undervisningssituationer
 • Du har lyst til at arbejde med udviklingen af relevant anvendelse af digitale medier i undervisningssammenhænge
 • Du har evnen til at være en aktiv medspiller til udviklingen af fjernundervisning i Instituttet og dets forskellige samarbejdsrelationer
 • Det er en fordel at kunne varetage undervisning af lærerstuderende i andre fag, fx matematik, engelsk eller lignende.

Personlige kompetencer

 • Du er i stand til at arbejde i flerkulturelle sammenhænge
 • Du er tålmodig og rummelig
 • Du formår at motivere de studerende til et højt præstationsniveau
 • Du er positiv og imødekommende og god til at samarbejde, kommunikere og motivere
 • Du er i stand til at tænke udviklingsorienteret
 • Du kan have flere bolde i luften uden at miste overblikket
 • Du ønsker at tilegne dig kendskab til grønlandske samfundsforhold og uddannelsessystem 

Vi tilbyder

 • Et arbejdsmiljø i rivende udvikling, hvor der tilstræbes balance mellem selvstændighed og teamwork i arbejdsopgaverne
 • Et engageret, aktivt og velfungerende naturfagsteam, som glæder sig til at blive udvidet til 4
 • Et levende undervisningsmiljø med engagerede og motiverede kolleger
 • Et forskningsmiljø med masser af faglige og pædagogiske udviklingsmuligheder

Om Institut for Læring
Instituttet har omkring 170 studerende og 30 ansatte og udgør sammen med tre andre institutter universitetet Ilisimatusarfik. Læreruddannelsen udbydes primært centralt i Nuuk, men kan også læses som fjernstudium. Instituttet udbyder desuden en række efter- og videreuddannelser. Endvidere kan skolerne søge om behovsorienterede kurser.

Internt arbejder instituttet både med det gode arbejdsmiljø, forskningsmiljø og studentermiljø. Vi sætter stor pris på den gode stemning og det kollegiale sammenhold.

Du får gode muligheder for at udvikle og styrke din faglighed gennem videnskabelige netværkssamarbejder.

Yderligere informationer
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Britta Lohmann på +299 38 57 02.
For yderligere information om Ilisimatusarfik henvises til hjemmesiden: www.uni.gl

Bedømmelse og ansættelsesprocedure
Bedømmelse af ansøgere til stillinger sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen. Ansøger må være forberedt på et testforløb.
Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning